Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1570619586.66

  Útveggjaklæðningar í múraraiðn
  UTMV3MR04(AB)
  1
  Útveggjaklæðningar
  Útveggjaklæðningar í múraraiðn
  Samþykkt af skóla
  3
  4
  AB
  Í áfanganum eru tekin fyrir grunnatriði í byggingaeðlisfræði s.s. kröfur til bygginga, innri og ytri kraftar, burðarvirki og mismunandi álag. Í tengslum við það er fjallað um ýmsa almenna þætti hita‐, hljóð‐ og rakaeinangrunar og brunatæknilegar útfærslur á byggingum. Því næst læra nemendur um loftræst og óloftræst klæðningakerfi fyrir náttúrustein og keramikflísar á veggi og þök utanhúss. Fjallað er um uppbyggingu slíkra kerfa, klæðningarefni, festingar og upphengingu með áherslu á frágang á fúgum, köntum og aðliggjandi byggingarhlutum. Kennslan er að mestu bókleg þar sem lögð er áhersla á uppbyggingu kerfanna, klæðningu, sýnikennslu, smærri verkefni og heimsóknir.
  STVI1MR04AB
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu ytri og innri áraunum sem byggingar verða fyrir.
  • burðarþoli og spennu í einstökum byggingarhlutum.
  • grunnatriðum hita‐, raka‐ og hljóðeinangrunar.
  • brunahönnun og brunavörnum í byggingum.
  • eiginleikum og notkunarsviði algengra burðar‐ og klæðningakerfa.
  • einstökum festingakerfum, kostum þeirra og göllum.
  • loftræstum og óloftræstum klæðningakerfum fyrir náttúrustein og keramikflísar.
  • einangrun og vindþéttingu undir loftræstar klæðningar.
  • áhöldum og tækjum sem notuð eru við uppsetningu klæðningar.
  • frágangi fúga, kanta og aðliggjandi byggingahluta.
  • öryggisreglum og öryggisbúnaði við uppsetningu útveggjaklæðninga.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina mismunandi álag á byggingar og áhrif þess á efnisval og útfærslur.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir algengum mistökum varðandi einangrun.
  Símat