Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1570619926.44

  Hleðslumúr
  VLMÚ1MR09(AB)
  1
  Verkleg múriðn
  Verkleg múriðn
  Samþykkt af skóla
  1
  9
  AB
  Í áfanganum læra nemendur að útsetja, hlaða og múrhúða veggi, súlur m.m. úr vikur‐ og gjallplötum innanhúss með áherslu á grunnverkþætti í starfi múrara. Lögð er áhersla á skipuleg vinnubrögð, efnisþekkingu, efnismeðferð og umgengni. Gerð er grein fyrir uppbyggingu múrhúðar innanhúss og fjallað um mismunandi múrblöndur, áhöld og vélar. Nemendur læra að hlaða, rappa, múrfylla, afrétta, smíða máta og nota skapalón; pússa og draga hleðslumynstur. Jafnframt er farið yfir frágang í kringum glugga‐ og hurðaop og gerð grein fyrir hleðslu og frágangi á tilbúnum milliveggjaeiningum og glersteini. Kennsla í áfanganum er aðallega verkleg þar sem nemendur vinna fjölþætt einstaklingsverkefni. Í áfanganum læra nemendur að leggja flísar í múr eða lím og ganga frá. Farið er yfir undirbúning á flötum bæði inni og úti, deilingu á fleti, útsetningu, skurð og sögun, lagningu, fúgun og eftirmeðhöndlun. Lögð er sérstök áhersla á undirbúning, lagningu og frágang í votrýmum s.s. vatnsþéttingu og frágang í kringum op og lagnir, val á lími eða múr, flísaborun, frágang á þenslufúgum m.m. Kennslan er bæði bókleg og verkleg og nemendur fá þjálfun í að undirbúa, leggja og ganga frá flísum.
  VGRT1GN04AB
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • múrlími fyrir einangrunarplötur og glerstein.
  • notkun og meðferð blöndunarvéla og múrsprauta.
  • öryggisreglum og öryggisbúnaði viðkomandi áhalda og tækja.
  • efnum til að eftirmeðhöndlunar og viðhalds flísa.
  • mismunandi milliveggjaplötum og ‐einingum og húðun þeirra.
  • öryggisreglum fyrir meðferð og notkun einstakra efna.
  • hleðslu úr glersteini bæði innanhúss og utan.
  • uppbyggingu, eiginleikum og notkunarsviði glersteins.
  • hleðslu og járnbendingu glersteinsveggja.
  • öryggisreglum og öryggisbúnaði við hleðslu glersteins.
  • íblöndunarefnum í múr, eiginleikum þeirra og notkunarsviðum.
  • vatnsþéttingu í kringum op og lagnir, inni og úti.
  • áhöldum og tækjum til að leggja og meðhöndla flísar.
  • múrblöndum við hleðslu og múrhúðun innanhúss.
  • helstu gerðum múr‐ og þunnhúðar og notkunarsviðum þeirra.
  • tilbúnum múrblöndum sem notaðar eru í múrvinnu innanhúss.
  • áhöldum og tækjum sem notuð eru við hleðslu og múrhúðun innanhúss.
  • bindingum og frágangi aðliggjandi flata.
  • mismunandi flísum og flísalagningarefnum.
  • tilgangi flísalagnar og helstu flísategundum.
  • áhöldum og tækjum sem notuð eru við flísalögn.
  • tækjum til að útsetja og mæla fyrir flísum.
  • áhöldum og tækjum til að skera, saga og bora flísar.
  • deilingu flísa á fleti og helstu mynstur‐ og skreytimöguleikum.
  • umhirðu og viðhaldi áhalda og tækja til flísalagna.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota og halda við áhöldum, rafmagnshandverkfærum og vélum.
  • slá upp fyrir handlista, járnbenda og múrfylla.
  • afrétta fleti og horn, múrfylla með neti og pússa.
  • þunnhúða, gifspússa og sandspartla innanhúss.
  • beita öryggisráðstöfunum við hleðslu og múrhúðun innanhúss.
  • beita öryggisreglum við meðferð og notkun einstakra efna.
  • beita öryggisreglum og nota öryggisbúnað viðkomandi áhalda og tækja.
  • greina og meta mismunandi gerðir undirgólfa.
  • leggja flísar í lím og múr á veggi og gólf, innanhúss og utan.
  • skera, saga og bora flísar og leggja í múr eða lím.
  • ganga frá mismunandi fúgum og eftirmeðhöndla flísar.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja mat á raka og styrk í undirgólfum úr steini og tré.
  • haga undirbúningi í votrými í samræmi við vatnsálag.
  • leggja mat á gæði undirgólfs í þurr‐ og votrými fyrir flísalögn.
  • velja heppileg verkfæri og vélar fyrir tiltekin verkefni.
  • reikna út efnisnotkun og niðurröðun miðað við gefnar forsendur.
  • hlaða og múrhúða veggi og súlur innanhúss.
  • útsetja hleðslu í samræmi við teikningar og verklýsingar.
  • hlaða úr milliveggjaplötum og ‐einingum og ganga frá opum.
  • smíða, máta og nota skapalón og draga hleðslumynstur í múr.
  • velja heppileg efni til viðgerða og þéttinga á undirfleti.
  • velja flísar, lím og fúguefni fyrir tilteknar aðstæður.
  • undirbúa fleti úr mismunandi efnum fyrir flísalögn.
  • sinna viðhaldi flísa og gera við skemmdar flísar.
  • undirbúa fleti inni og úti fyrir flísalögn.
  • velja rétta forvinnu fyrir mismunandi gerðir yfirborðs.
  Símat