Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1570698855.91

  Vélfræði 2
  VÉLF2OR05
  4
  Vélfræði
  Vélfræði 2
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Nemendur læra um hvernig orka í eldsneyti breytist m.a, í hreyfiorku og varmaorku og hvernig hún nýtist til að knýja skipið áfram. Þeir læra um grunnþætti gufukatla og eim framleiðslu. Nemendur læra að útleiða formúlur sem koma fyrir í námsefninu, útskýra gildi breytnanna í formúlunum og beita þeim á viðeigandi hátt við lausn verkefna.
  VÉLF1GR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Sankey línuriti, hlutverki þess og notkun
  • umbreytingar á orku við notkun brunavéla og varmajöfnuði
  • nýtingu orku í brunavélum og nýtingu orku við að knýja skip áfram
  • mótstöðu skipa í sjó og olíunotkun
  • hvernig haga skuli vali á vélar- og skrúfustærð til að skip nái tilteknum ganghraða
  • sveigju skipsskrúfu, skrikun hennar, skrúfulínuriti, afkastalínuriti
  • neðra og efra varmagildi olíu og aðferðum við mælingu varmagildisfullkomnum bruna og orsökum ófullkomins bruna
  • eldsneytisnotkun bulluvéla og orkudreifingu
  • fræðilegri loftþörf, loftaukatölu og raunverulegri loftþörf brunavéla og katla
  • notkun eims við aflfærslu, notkun á eimtöflum, myndunarvarma og nýtni katla.
  • aflþörf dælukerfa og dælna
  • kennilínu miðflóttaaflsdælu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • gera grein fyrir fjölbreyttum vélfræðilegum viðfangsefnum með notkun stærðfræði
  • nota mismunandi vélfræðilegar mælieiningar við útreikninga
  • reikna út aflþörf og orkunotkun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útleiða formúlur sem fyrir koma í námsefninu, útskýra gildi breytanna í formúlunni og geta beitt þeim við lausn verkefna. Þessi verkefni geta verið í ýmsum verklegum áföngum, t.d. við bilanagreiningu og í daglegum störfum vélstjóra
  • gera tillögur varðandi val á vélum, kötlum og ýmsum vélbúnaði skipa
  Námsmat er útfært í námsáætlun í samræmi við skólanámskrá.