Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1574083807.46

  Saga og kvikmyndir
  SAGA2SA04
  40
  saga
  saga og kvikmyndir
  Samþykkt af skóla
  2
  4
  Hægt er að skoða söguna út frá ýmsum sjónarhornum og miðlum. Kvikmyndir, ýmis konar sjónvarpsþættir og bækur gegna þar mikilvægu hlutverki. Kvikmynd er tvenns konar heimild um fortíðina; sem eftirheimild um það einhvern atburð úr fortíðinni eða sem frumheimild um þær skoðanir framleiðenda og þann tíðaranda sem ríkti í samfélaginu þegar myndin var gerð. Í áfanganum skoðum við kvikmyndir sem heimild út frá báðum þessum sjónarhornum. Valdir verða nokkrir atburðir úr mannkynssögunni og verður horft á kvikmyndir eða sjónvarpsþátt um hvern atburð. Myndirnar verða svo settar í sögulegt samhengi þess tíma sem þær voru gerðar og bornar saman hvernig þær setja fram atburðina fyrir áhorfandann. Takmarkið er að sjá hvernig kvikmyndir eða sjónvarpsþættir endurspegla mismunandi þjóðfélagsmál, persónur, áhrifavalda og ýmis konar staðreyndir.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • því hvernig sagan birtist í kvikmyndum og öðru afþreyingarefni
  • hvaða áhrif samfélagið hafi á gerð slíks efnis
  • áhrifum slíks efnis á söguskoðun í samfélaginu
  • mikilvægi gagnrýninnar hugsunar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meta sögulegt efni í kvikmyndum og öðru afþreyingarefni
  • nota viðurkenndar heimildir til að mynda rökstudda skoðun
  • nýta fræðilegt efni jafnt á íslensku sem erlendum tungumálum
  • beita gagnrýninni hugsun
  • nýta sögulegt efni til að búa til afþreyingarefni.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta tjáð skoðanir sínar á rökstuddan hátt í ræðu og riti
  • geta beitt gagnrýninni hugsun á markvissan hátt
  • geta búið til sögulegt afþreyingarefni á skapandi hátt
  • skilja áhrif sögulegs afþreyingarefnis á samfélagið og miðlað skoðun sinni
  • geta sett fram efni með verklagi sagnfræðinnar á viðurkenndan hátt
  Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Mikil áhersla lögð á þátttöku nemenda í tímum og umræður. Engin skrifleg lokapróf.