Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1578056215.31

  Enska - bókmenntir, saga og menning
  ENSK3BS06
  76
  enska
  bókmenntir, menning, saga
  Samþykkt af skóla
  3
  6
  Í áfanganum er fjallað um enskar bókmenntir, kvikmyndir og sjónvarpsefni sem endurspeglar menningu og sögu Bretlandseyja í víðu samhengi, allt frá Shakespeare til enskrar knattspyrnu. Nemendur vinna mörg og fjölbreytt verkefni í viku hverri, ýmist skrifleg, munnleg eða lítil krossapróf. Ennfremur er lögð áhersla á lestur ensks texta. Gerðar eru auknar kröfur um málnotkun, lesskilning og orðaforða.
  Að nemandi hafi lokið áfanganum ENSK3BL06
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • breskum bókmenntum og menningu
  • tilteknum bókmenntaverkum
  • lykilatriðum breskar sögu og menningar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja flóknari ensku, t.d. bókmenntatexta
  • tjá sig á ensku, í ræðu og riti
  • tjá skoðanir sínar á tilteknum bókmenntaverkum og/eða menningarþáttum í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja og útskýra enska menningu og bókmenntir ...sem er metið með... skriflegum og munnlegum verkefnum
  • skilja og útskýra upphaf og orsakir lykilþátta enskrar menningar ...sem er metið með... skriflegum og munnlegum verkefnum
  • tjá sig munnlega og skriflega á skapandi hátt á ensku um rökstuddar skoðanir sínar ...sem er metið með... skriflegum og munnlegum verkefnum
  • vinna sjálfstætt og í lýðræðislegri samvinnu við aðra á gagnrýninn hátt ...sem er metið með... skriflegum og munnlegum verkefnum
  Leiðsagnarmat þar sem verkefnavinna nemenda er metn jafnóðum. Matinu til grundvallar liggja ýmis smærri verkefni og próf auk stærra lokaverkefnis.