Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1580138475.24

  Háskólaenska
  ENSK3HÁ05
  77
  enska
  Háskólaenska
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Hér gefst nemendum tækifæri á að bæta sig í akademískum undirbúningi fyrir frekara nám. Í þessum áfanga verður lögð áhersla á að nemendur bæta við sig vísindatengdum orðaforða þeirri braut sem þeir eru á. Það er markvisst farið í að skoða greinar og annað efni sem tengist brautum. Nemendur gefst einnig tækifæri á að bæta sérsvið að eigin vali. Mikil áhersla er á sjálfstæð vinnubrögð. Lögð verður meiri áhersla á tal og flutning í töluðu máli. Þar að auki verða nemendur þjálfaðir í ritun með ýmsum verkefnum sem tengjast sérhæfingu nemenda.
  ENSK3MB05 og ÍSLE2ED05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þverfaglegum orðaforða til markvissrar notkunar í námi á háskólastigi
  • rithefðum sem við eiga í textasmíð, m.a. um inngang með efnisyrðingu, meginmál með vel afmörkuðum efnisgreinum og niðurlag
  • mismunandi gerðum fræðitexta af ólíkum sviðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa fjölbreyttar gerðir texta, bæði fræðilega og bókmenntalega
  • lesa sér til fræðslu sem gera miklar kröfur til lesandans, bæði hvað varðar orðaforða og uppbyggingu
  • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í texta
  • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni menningarlegs eðlis
  • beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð texta eða viðfangsefnis
  • tjá sig munnlega skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita málinu af lipurð og kunnáttu til að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, menningarleg, félagsleg og fjölmenningarleg efni
  • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og bregðast við fyrirspurnum
  • skrifa texta með röksemdafærslu þar sem fram koma rök með og á móti og þau eru vegin og metin
  • lýsa skýrt og greinilega flóknum hlutum eða ferlum á sviði sem hann þekkir vel
  • afla sér fræðilegra heimilda á gagnrýninn hátt
  • umrita og gera útdrátt úr fræðigreinum
  • nýta nýjan orðaforða í ræðu og riti
  • skrifa texta sem uppfyllir akademískar kröfur um orðaforða og uppbyggingu
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.