Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1580482963.67

  Íslendingar í Vesturheimi
  GIML3EÍ05
  1
  Hugvísindi
  enska, íslenska
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áhersla er lögð á að nemendur vinni með fjölbreyttan texta. Nemendur munu kynnast íslenskum menningararfi úr Vesturheimi og margbreytilegum menningarheimum landa þar sem enska er móðurmál og íslenskt landnám hefur átt sér stað, t.d. í Winnipeg, Kanada og víðar. Nemendur afla sér þekkingar um venjur og siði þessara svæða. Unnið er markvisst að því að efla sjálfstæði nemenda í námi og því að hver nemandi finni eigin leiðir til að ná árangri í náminu og setji sér markmið. Nemendur vinna í auknum mæli sjálfstætt að viðameiri verkefnum, svo sem þematengdu efni o.fl., sem fela í sér öflun upplýsinga á bókasafni, á Netinu og margmiðlunarefni. Áfram er lagður grunnur að lýðræðislegri hugsun þar sem nemendur notast við sjálfsmat og jafningjamat í námi.
  ENSK2TM05 og ÍSLE2ED05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • enskum og íslenskum orðaforða í ræðu og riti sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi
  • helstu menningasvæðum þar sem íslenskt landnám hefur farið fram
  • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menningu landssvæðanna
  • sögu, þjóðfélagsfræði og menningu á helstu landsvæðum íslensks landsnáms í Vesturheimi
  • mállýskunni vesturíslensku og þróun íslenskrar tungu í Vesturheimi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sér til fræðslu og/eða ánægju texta sem gera miklar kröfur til lesendans, bæði hvað varðar orðaforða og uppbyggingu
  • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í texta
  • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni fræðilegs og menningarlegs eðlis
  • átta sig á mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli og undirliggjandi merkingu, viðhorfum og tilgangi þess sem talar
  • ritun heimildaritgerða þar sem beitt er gagnrýnni hugsun við úrvinnslu og koma efninu á framfæri á skýran og greinargóðan hátt á blæbrigðaríku máli
  • frágangi heimildaritgerða og hvers kyns texta
  • flytja af öryggi og sannfæringarkrafti vel upp byggða ræðu eða ítarlega kynningu á flóknu efni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita enskri og íslenskri tungu af lipurð og kunnáttu til þess að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, menningarleg, félagsleg og fjölmenningarleg efni
  • skrifa skýran, vel uppbyggðan og grípandi texta og geta valið ritstíl eftir aðstæðum og viðtakendum
  • beita málinu á viðeigandi og árangursríkan hátt við mismunandi aðstæður í ræðu og riti
  • tjá rökstudda afstöðu við ýmsar kringumstæður, útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í málefnalegum umræðum til að komast að vel ígrundaðri niðurstöðu
  • draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta, átta sig á samfélagslegum skírskotunum og ná duldum boðskap og hugmyndum
  • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinagerð, draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og bregðast við fyrirspurnum
  • skrifa texta með röksemdarfærslu þar sem fram koma rök með og á móti og þau eru vegin og metin
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.