Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1580909697.43

  Átakasvæði í heiminum
  SAGA3ÁS05
  41
  saga
  átakasvæði í heiminum
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áhersla er lögð á að skoða orsök, gang og afleiðingar þeirra átaka sem tekin eru til umfjöllunnar hverju sinni. Auk þess fá nemendur t.d. að kynnast þekktum einstaklingum sem tengjast átökunum, afskiptum og/eða afskiptaleysi helstu stórvelda heims, hvernig átökin hafa birst í fréttum á Íslandi og eftir því sem við á fá nemendur að velta fyrir sér hvaða leiðir eru færar til friðar.
  SAGA2FR05/SAGA2NT05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hvar viðkomandi átakasvæði eru
  • hver er sögulegur bakgrunnur átakanna
  • ólíkum sjónarhornum eftir því sem við á
  • hvaða öfl eru að verki og hvaðan þau sækja stuðning og fjármagn
  • hvort Ísland tengist eða hafi tengst viðkomandi átökum á einhvern hátt
  • helstu atburðum sem tengjast átökunum
  • afleiðingum átakanna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meta gildi ólíkra heimilda eftir uppruna þeirra
  • nota fjölbreyttar leiðir til að afla upplýsinga
  • nota fræðileg vinnubrögð við þekkingaröflun sína
  • nota fjölbreyttar aðferðir til að miðla þekkingu sinni á efni áfangans
  • meta átök út frá eigin forsendum og skilningi
  • lesa fræðilega texta á íslensku og ensku og túlka merkingu þeirra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir afleiðingum átakanna fyrir íbúa þeirra svæða sem tekin eru til umfjöllunnar
  • átta sig á áhrifum átakanna á alþjóðastjórnmál og samskipti ríkja
  • geta tekið þátt í skoðanaskptum og rökræðum með samnemendum um efni áfangans
  • geta beitt gagnrýninni hugsun á markvissan hátt
  • meta hvaða möguleikar eru á lausn á viðkomandi átökum
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram í náminu. Engin skrifleg lokapróf.