Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1581689252.98

  Námstækni
  NÁMT1NÁ03
  3
  námstækni
  Námstækni
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  Áfanginn miðar að því að nemendur verði læsir á styrkleika sína í námi og kunni að nýta þá. Nemendur eflist sem námsmenn og kynnist ýmsum þáttum sem hafa áhrif á frammistöðu og líðan í námi. Sérstök áhersla er lögð á að efla sjálfstæði nemenda í námi, áhugasvið og að hver nemandi finni eigin leiðir til að ná árangri í náminu og setji sér raunhæf markmið.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Árangursríkum aðferðum í námi
  • Námsvenjum sínum og öðrum lífsvenjum sem geta haft áhrif á nám
  • Gildi raunhæfrar markmiðasetningar
  • Ýmissi stafrænni tækni sem hægt er að nýta í námi
  • Styrkleika og þrautseigju almennt og sérstaklega í námi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Að skipuleggja tíma sinn
  • Nýta lífsvenjur sem hafa jákvæð áhrif á árangur í námi
  • Nota árangursríkar lestraraðferðir
  • Nýta glósutækni
  • Nota minni og einbeitingu
  • Temja sér jákvætt hugarfar og líðan
  • Setja sér markmið
  • Viðhafa sjálfstæð vinnubrögð
  • Taka ábyrgð á eigin námi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Beita þeim námstækniaðferðum sem eiga við í hverju tilfelli fyrir sig, s.s. meðferð og innihaldi texta og annarrar þekkingar
  • Tjá sig með skýrum hætti um áhugasvið sitt og styrkleika
  • Setja sér raunhæf markmið í námi
  • Beita viðeigandi stafrænni tækni til hjálpar í námi
  • Taka ábyrgð á eigin námi með því að nýta skipulag og tímastjórnun
  Í áfanganum er viðhaft símat alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega og skili öllum verkefnum.