Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1581690200.9

  Saga rokktónlistar
  SAGA2RS05
  42
  saga
  rokksaga
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Farið er yfir þróun dægurtónlistar, sérstaklega í hinum vestræna heimi. Upphaf tónlistar og þróun hennar eru skoðuð stuttlega en aðaláhersla er lögð á þróun tónlistarinnar frá 1950 til okkar tíma. Fjallað verður um helstu strauma og stefnur, s.s. rokk, popp, þjóðlagatónlist, pönk og diskó og ýmsar þekktar hljómsveitir og tónlistarmenn sem höfðu áhrif á þróun mála. Íslensk dægurtónlist verður tekin sérstaklega fyrir. Áfanganum er ætlað að efla læsi nemenda á dægurtónlist, að þeir þekki til þróunar hennar og helstu áhrifavalda. Áfanganum er einnig ætlað að efla gagnrýna og skapandi hugsun og almenna þekkingu á tónlistariðnaðinum.
  INNF1IF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Þróun dægurtónlistar sem listforms og afþreyingariðnaðar
  • Þróun íslenskrar dægurtónlistar
  • Helstu áhrifavöldum í hópi flytjenda og laga -og textasmiða
  • Hvernig dægurtónlist hefur haft áhrif á menningu okkar og daglegt líf
  • Dægurtónlist sem áhrifavalds í sögunni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Tjá sig á skýran, gagnrýninn og skapandi hátt um þá þekkingu sem þeir öðlast í áfanganum
  • Sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum við útfærslu verkefna
  • Taka ábyrgan þátt í samræðum um samfélagsleg og menningarleg áhrif dægurtónlistar
  • Meta og greina hvernig dægurtónlist getur endurspeglað söguna og stórviðburði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Skilja þróun dægurtónlistar og getað t.d. áttað sig á mismunandi stefnum og hvaðan þær koma
  • Beita gagnrýninni hugsun þegar hlustað er á tónlist til að geta áttað sig á tilgangi hennar og þeirra texta sem við hana eru samdir
  • Átta sig á mikilvægi dægurtónlistar í heimsmynd okkar og hvernig tónlistariðnaðurinn virkar
  Í áfanganum er viðhaft símat alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega og skili öllum verkefnum.