Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1581694960.58

  Skapandi hugsun
  HUGS2SH05
  1
  Hugur og hönd
  Skapandi hugsun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er unnið að virkjun sköpunarkrafts og hugmyndaauðgi nemenda. Nemendur kynnast aðferðum og tileinka sér bæði hefðbundnar og persónlegar vinnuaðferðir við úrvinnslu hugmynda. Þeirr safna hugmyndum í leiðabók/ skissubók og vinna með sambandið á milli hugmyndar, hráefnis, tækni, aðferða og sköpunar. Fjallað er um aðferðir til að efla skapandi hugsun, leikni í þróun hugmynda og hæfni til að koma þeim á framfæri. Notaðar eru ýmsar aðferðir við að skrásetja hugmyndir og þróa þær í gegnum leik og tilraunir. Lögð er áhersla á að skoða margvíslegar útfærsluleiðir, þar sem nemendur vinna bæði sjálfstætt og í samvinnu við aðra. Rík áhersla er lögð á mikilvægi ímyndunaraflsins í sköpunarferlinu og unnið með ólíkar aðferðir til að virkja það. Áhersla er lögð á sjálfstæða sköpun og skilning á þróun hugmynda og myndrænu ferli.
  INNL1IL05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Aðferðum við að fá hugmyndir og vinna úr þeim
  • Hugkortum, hugstormun, þemavinnu og stemningsspjöldum/innblásturssöfnum
  • Markvissum leiðum til að halda utan um hugmyndir sínar og úrvinnslu þeirra
  • Þýðingu fjölbreyttrar gagnasöfnunar við þróun hugmynda
  • Hugsunarferlinu frá hugmynd til framkvæmdar
  • Eigin persónulegu leiðum við hugmyndavinnu
  • Samhenginu milli hugmyndar, efnis, rýmis, tækni, aðferða og niðurstöðu
  • Möguleikum rýmis, lita, ljóss, hljóðs, tækja og tóla við úrvinnslu og framkvæmd hugmynda
  • Hvað hugtökin list og hönnun standa fyrir í víðum skilningi
  • Hver munurinn er á öpun og sköpun
  • Náttúrunni og eigin menningu sem uppsprettu hugmynda
  • Að verða læs á umhverfi sitt og geta metið það með tilliti til úrbóta
  • Nýjungum í gegnum upplýsingamiðla, handbækur og fagtímarit
  • Virði þess að skrá hjá sér hugmyndir
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Beita opinni og leitandi hugsun við þróun hugmynda
  • Sjá skapandi möguleika í mistökum sem hann gerir
  • Skýra hugmyndir sínar á munnlegan, skriflegan og myndrænan hátt
  • Beita margvíslegum aðferðum til að virkja ímyndunaraflið
  • Koma auga á óvænt samhengi og gera það sýnilegt
  • Beita sjálfstæði, frumkvæði og hugmyndaauðgi í vinnubrögðum við framsetningu eigin hugmynda
  • Nýta sér helstu aðferðir við hugmyndavinnu
  • Nota skissubók við öflun og úrvinnslu hugmynda
  • Vinna ferlið frá hugmynd til framkvæmdar
  • Tileinka sér hefðbundnar og óhefðbundar vinnuaðferðir við hönnun og hugmyndavinnu s.s. hugmyndasöfnun, skissuvinnu á blað og í tölvu/síma
  • Vinna með mismunandi hráefni og gera tilraunir með efni
  • Koma hugmyndum sínum myndrænt á framfæri í formi skissuvinnu á blaði eða í tölvu
  • Temja sér sjálfstæði, gagnrýna hugsun og öguð vinnubrögð
  • Tala um hugmyndir, greina þær, vega og meta og myndgera þær svo aðrir skilji
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Þróa hugmyndir sínar á opinn og skapandi hátt í gegnum tilraunir og fræðilegar aðferðir
  • Kynna hugmyndir sínar á fjölbreyttan hátt
  • Nýta margvíslega möguleika við úrvinnslu og framkvæmd hugmynda
  • Vinna hugmyndavinnu í hóp og bera virðingu fyrir öðrum og skoðunum annarra
  • Setja hugmyndir sínar fram í skissuformi
  • Þróa eigin hugmyndir og setja þær fram í formi myndræns ferlis
  • Skilja sambandið milli hugmyndar, hráefnis, tækni, aðferða og listrænnar sköpunar
  • Skilja mikilvægi ferilvinnu í allri sköpun
  • Greina hvernig gagnrýni á verk hans getur gagnast við endanlega útkomu
  • Vera fær um að nýta sér gagnrýni til góðs