Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1582118413.12

  Listamenn og listastefnur
  MYNL1LL02
  12
  myndlist
  Listamenn og listastefnur
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Í áfanganum er megináhersla á myndlist, listamenn og listastefnur þar sem nemendur skoða eigin reynslu af listgreinunum og auka þekkingu sína á því hvað þær ganga út á. Skoðaðir eru mismunandi listamenn og listastefnur. Stefnt er að því að nemendur verði færir um að meta ólíka list á gagnrýninn og sjálfstæðan hátt, öðlist grunnkunnáttu til að lesa algeng tákn og merkingu út úr listaverkum og geti að einhverju leyti lagt mat á fagurfræðilegt gildi þeirra. Áhersla er lögð á að nemendur auki orðaforða sinn á sviði menningar og lista og geti tjáð skoðanir sínar og rökstutt.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Grunnþáttum listgreina
  • Orðaforða til að geta tjáð sig um list, listamenn og listviðburði
  • Vinnuumhverfi,vinnutækjum og áhöldum viðkomandi listgreinar
  • Að setja listir í menningarlegt og sögulegt
  • Mismunandi nálgun listamanna við listsköpun
  • Helstu listamönnum sögunnar og helstu listastefnum
  • Að miðla listsköpun með því að tjá sig um hana
  • Að þróa með sér aga, metnað, ábyrgð og jákvæðni í vinnubrögðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Beita skapandi hugsun
  • Að skoða listaverk og fjalla um megininntak þeirra á skapandi hátt
  • Að efla skilning sinn á listrænni vinnu, að upplifa, skynja og túlka það sem hann sér, upplifir
  • Að taka þátt í samræðum um listgreinarnar, færa rök fyrir máli sínu og virða skoðanir annarra
  • Að skoða ólíkar hugmyndir listamanna bak við listaverk og ræða um þær á skapandi hátt
  • Að skoða hvar list er í umhverfinu og fjalla um það
  • Að skiptast á skoðunum og setja fram hugmyndir sínar og bregðast við viðmælendum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Tjá skoðanir sínar og tilfinningar um list, listamenn og listviðburði
  • Horfa á myndlist með opnum hug
  • Vera meðvitaður um menningarlegt hlutverk listsköpunar
  • Þróa með sér aga, metnað, ábyrgð og jákvæðni í vinnubrögðum
  • Meta eigið vinnuframlag