Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1582708830.51

  Sálræn skyndihjálp
  LÝÐH1SH02
  38
  lýðheilsa
  Sálræn skyndihjálp
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Áfanginn er undirbúningsáfangi í sálrænni skyndihjálp og þar fá nemendur kynningu á lykilþáttum sálrænnar skyndihjálpar. Nemandinn er studdur til þess að þreifa sig áfram á eigin forsendum, vinna með öðrum og fjalla um efnið út frá eigin forsendum og ná lengra byggt á fyrri þekkingu og reynslu. Markmiðið er að tengja námsefni áfangans sem best við raunverulegar aðstæður.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • viðfangsefnum sálrænnar skyndihjálpar
  • vinnubrögðum sálrænnar skyndihjálpar
  • grunnhugtökum í sálrænni skyndihjálp
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita algengustu hugtökum um viðfangsefni áfangans á skýran og skilmerkilegan hátt
  • lesa og skilja umfjöllun um helstu viðfangsefni áfangans
  • tjá kunnáttu sína bæði munnlega og skriflega
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti
  • taka þátt í umræðum um viðfangefni sálrænnar skyndihjálpar og myndað sér skoðanir sem byggjast á gagnrýninni hugsun, virðingu og víðsýni
  • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér þær
  • beita öguðum vinnubrögðum, tekið ábyrgð á eigin námi og unnið í samvinnu við aðra
  • beita algengustu hugtökum sálrænnar skyndihjálpar á skýran og skilmerkilegan hátt
  • hagnýta netið til að afla sér þekkingar um viðfangsefni áfangans
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um sálræna skyndihjálp
  • setja sig í spor annarra
  Í áfanganum er viðhaft símat alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega og skili öllum verkefnum.