Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1583925625.65

  Viðskiptalögfræði
  LÖGF3VL05
  4
  lögfræði
  lögfræði, viðskipta
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Kynnt eru grundvallaratriði íslenskrar stjórnskipunar og réttarkerfis. Fjallað verður um grundvallarhugtök og fræðikerfi lögfræðinnar. Fjallað verður um hugtakið réttarheimild og allar helstu tegundir réttarheimilda sem beitt er í íslenskum rétti. Áhersla er lögð á kynningu á almennum lögum með áherslu á lög sem tengjast viðskiptalífinu. Áfanginn miðar að því að gefa nemendum innsýn í umfang löggjafar á þessu sviði.
  FJÁR2FL05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallaratriðum í sambandi við löggjöf og aðrar réttarheimildir
  • meginatriðum í íslenskri stjórnskipan
  • meginreglum í íslensku réttarfari og helstu farvegi mála í gegnum dómstóla og aðrar stofnanir réttarkerfisins
  • helstu hugtökum sem lúta að réttindum og skyldum þjóðfélagsþegna
  • almennum reglum sem varða samninga, umboð og aðra löggerninga
  • lögum um lausafjárkaup og fasteignakaup
  • helstu lögum og reglum er varða kröfur og skuldbindingar
  • helstu lögum um réttindi og skyldur á vinnumarkaði
  • hinum ýmsu rekstrarformum í atvinnurekstri hvað snertir ábyrgð eigenda og fleira
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • hagnýta sér netið til öflunar upplýsinga
  • beita þekkingu sinni í að meta forsendur og túlkað niðurstöður dóma vinna sjálfstætt
  • greina og setja fram rökstudda lausn við lögfræðilegum álitamálum sem sett eru fram í raunhæfum dæmum
  • skilja notkun ákveðinna lykilhugtaka lögfræðinnar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna sjálfstæði í hugsun og vinnubrögðum
  • útskýra mikilvægi lögfræðinnar fyrir einstaklinga, fyrirtæki og samfélag
  • nýta sér lögfræðilega þekkingu til lausna í sérhæfðum og raunhæfum verkefnum
  • tjá sig í ræðu og riti um lögfræðileg málefni
  • beita upplýsingatækni við öflun upplýsinga og lausn verkefna
  • beita gagnrýnni og skapandi hugsun við lausn verkefna
  • fylgja röksemdafærslu í máli og texta