Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1592567965.56

  Lokaverkefni
  LOKA3LH04
  29
  lokaverkefni
  lokaverkefni: heimildaritgerð
  Samþykkt af skóla
  3
  4
  Lokaverkefni eru einstaklingsverkefni sem ætlað er að þjálfa nemendur í að beita viðurkenndum aðferðum við heimildavinnu og rannsókn eða lausn viðfangsefna og undirbúa þá undir verkefnavinnu í háskólanámi. Ríkar kröfur eru gerðar um sjálfstæði og vönduð vinnubrögð. Nemendur kynna viðfangsefni sín á málstofu.
  Einungis nemendur sem komnir eru að námslokum fá að sitja áfangann.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tilteknu viðfangsefni sem hann hefur valið sér
  • byggingu heimilda- og rannsóknarritgerða
  • nauðsyn þess að vanda meðferð heimilda
  • reglum um höfundarrétt og hugmyndum um ritstuld
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla fjölbreyttra heimilda, t.d. skráðra heimilda úr bókum, tímaritum og af netinu eða frumheimilda, ef svo ber undir
  • vinna með og leggja mat á upplýsingar úr heimildum á sjálfstæðan og gagnrýninn hátt
  • fylgja viðurkenndum reglum við gerð og frágang ritgerðar
  • skrifa skýran og greinargóðan texta
  • tjá sig, í ræðu og riti, á gagnrýninn og skapandi hátt um sérhæft efni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera raunhæfa verkáætlun og framfylgja henni
  • setja fram rökstudda rannsóknarspurningu eða efnisyfirlýsingu
  • skrifa lokaritgerð samkvæmt viðurkenndum aðferðum
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda í áfanganum er metin með reglubundnum hætti. Til grundvallar matinu eru einkum verkáætlun nemanda, sjálfstæði í vinnubrögðum, efnistök, mál og stíll, meðferð heimilda og frágangur verkefnis.