Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1593006587.96

  Starfsþjálfun félagsliðanema
  STFÉ3SJ20
  1
  Starfsþjálfun félagsliðanema
  Sjálfstæði í starfi
  Samþykkt af skóla
  3
  20
  Starfsþjálfun félagsliðanema er áfangi þar sem nemandinn öðlast hæfni og sjálfstæði í störfum. Um er að ræða launað starf í a.m.k. 400 stundir sem metið er til 20 eininga. Gert er ráð fyrir að viðkomandi starf sé á öðrum vettvangi en viðkomandi hefur reynslu af. Við lok námsins í áfanganum hefur nemandi öðlast almenna og sérhæfða þekkingu, leikni og hæfni til þess að vinna á faglegan hátt. Nemandi skal áður en hann fer í starfsþjálfun fá samþykki skóla fyrir námsstaðnum og skrifa undir námssamning ásamt fulltrúa skóla og ábyrgðaraðila á námsstað. Nemandi skal alfarið fylgja þeim reglum sem viðkomandi vinnustaður setur sínu starfsfólki.
  Vinnustaðanám á félagsliðabraut.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fagmennsku viðkomandi starfs.
  • mikilvægi samskipta og samvinnu í störfum félagsliða og annarra fagaðila.
  • vinnuumhverfi og starfssviði félagsliða.
  • siðareglum félagsliða.
  • lögum og reglugerðum sem tengjast störfum félagsliða.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita faglegum vinnubrögðum í félagsliðastarfinu.
  • nýta samskiptahæfni við margvíslegar aðstæður.
  • taka þátt í þverfaglegu samstarfi.
  • starfa eftir siðareglum, sýna siðferðisvitund, fordómaleysi, umburðarlyndi og víðsýni í störfum sínum.
  • vinna eftir gæðaviðmiðum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • yfirfæra og samþætta fræðilega þekkingu að félagsliðastarfinu.
  • beita innsæi, gagnrýnni og skapandi hugsun við lausn faglegra viðfangsefna.
  • vera fær um að vinna sjálfstætt og bregðast við margvíslegum aðstæðum í starfi.
  • geta rökstutt og ígrundað þær aðferðir sem hann framkvæmir samkvæmt áætlun hverju sinni.
  • sýna hæfni í samskiptum við ólíka einstaklinga með ólíkar þarfir.
  • tileinka sér nýjungar og þróa sig í starfi.