Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1593010502.08

  Félagsleg virkni og starfsendurhæfing
  FÉVI3SE05
  1
  Félagsleg virkni
  Starfsendurhæfing
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er fjallað um félagslega virkni og starfsendurhæfingu. Áhersla er á að nemendur styrki faglega þekkingu á því hvernig hægt er að aðstoða skjólstæðinga við að tileinka sér aðferðir til að efla vilja, áhugahvöt og trú á eigin getu. Skoðaðar verða mismunandi birtingarmyndir félagslegrar virkni út frá andlegri, líkamlegri og félagslegri getu einstaklinga. Kynnt verða ýmis starfsendurhæfingarúrræði. Nemendur fá innsýn í hugmyndafræði bak við starfsendurhæfingu og í framhaldi fara þeir og kynna sér mismunandi úrræði.
  Félagsleg virkni á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ólíkum starfsendurhæfingarúrræðum.
  • leiðum til að efla félagslega virkni.
  • mismunandi leiðum til náms og starfa eftir veikindi, slys eða áföll.
  • gildi markmiðssetninga og eftirfylgni í starfi, námi og félagslegri virkni.
  • hvernig hægt er að viðhalda andlegri og líkamlegri færni hjá skjólstæðingum.
  • störfum og fræðasviði iðjuþjálfa, listmeðferðarfræðinga og annarra stétta sem hafa með tómstundir og skapandi endurhæfingu að gera.
  • mikilvægi þess að styðja aðstandendur í hlutverki sínu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • halda fundi og byggja upp tengslanet aðstandenda.
  • miðla leiðum sem nýtast til að viðhalda andlegri og líkamlegri færni hjá skjólstæðingum.
  • miðla gildi jákvæðrar afstöðu til daglegs lífs og atvinnuþátttöku.
  • afla gagna um mismunandi endurhæfingarúrræði.
  • kynna sér aðferðir til heilsuhvetjandi virkni.
  • greina raunhæfni markmiða sem skjólstæðingar setja sér.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna með skjólstæðingum í sjálfseflingu.
  • gera markvissar og raunhæfar áætlanir í samvinnu við skjólstæðing.
  • taka tillit til allra í tengslanetinu.
  • kynna mismunandi leiðir starfsendurhæfingarúrræða.
  • skipuleggja virkniúrræði fyrir ákveðna markhópa.
  • taka þátt í faglegum umræðum um mikilvægi félagslegrar virkni.