Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1593018469.1

  Geðheilbrigði og samfélagið
  GESA3GM05
  1
  Geðheilbrigði og samfélagið
  Geðheilbrigðismál
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í þessum áfanga verður fjallað almennt um geðheilbrigðismál og mikilvægi geðræktar. Fyrirbærið sjúkdómsvæðing verður skoðað og horft verður gagnrýnum augum á líffræðilegar áherslur í umræðunni um geðraskanir og notkun geðlyfja. Farið verður ítarlega í ákveðna flokka geðraskana í flokkunarkerfinu DSM-5, ásamt því að skoða kosti og galla flokkunarkerfa. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist innsýn í aðstæður og aðbúnað geðfatlaðra. Rýnt verður í áhrif geðraskana á daglegt líf fólks og upplifun einstaklinga af meðferð og umönnun. Mismunandi samfélagsleg úrræði fyrir einstaklinga með geðraskanir verða kynnt. Nemendur fá kynningu á eigindlegum rannsóknaraðferðum og markmiðum með þeim.
  Sálfræði á þriðja þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • geðheilbrigðismálum og geðrækt.
  • sálfræði daglegs lífs.
  • sjúkdómsvæðingu.
  • kostum og göllum geðlyfja.
  • kostum og göllum flokkunarkerfa geðraskana.
  • geðröskunum sem tengjast efnamisnotkun.
  • geðröskunum sem tengjast líkamlegum einkennum.
  • geðheilbrigði aldraðra.
  • mismunandi samfélagslegum úrræðum.
  • batamiðaðri þjónustu.
  • mismunandi starfsstéttum á sviði geðfatlaðra.
  • eigindlegum rannsóknaraðferðum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • bæta eigin geðheilsu og annarra.
  • greina þá þætti sem að auka geðheilbrigði.
  • beita gagnrýnni hugsun á viðfangsefni áfangans.
  • greina mismunandi einkenni efnamisnotkunar.
  • greina mismunandi tegundir geðraskana sem tengjast líkamlegum einkennum.
  • setja sig í spor fólks sem á við geðræn vandamál að stríða.
  • velja viðeigandi samfélagsleg úrræði hverju sinni.
  • afla sér heimilda og upplýsinga á sviði geðheilbrigðismála, greina þær og setja í fræðilegt samhengi.
  • beita eigindlegum aðferðum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta tekið þátt í rökræðum um geðheilbrigðismál og sjúkdómsvæðingu.
  • móta eigin geðheilsu og annarra til að verða hæfari þátttakandi í nútímasamfélagi.
  • greina alvarleika ólíkra fíkniraskana með tilliti til áhrifa á daglegt líf.
  • greina alvarleika ólíkra raskana sem tengjast líkamlegum vandkvæðum.
  • afla upplýsinga um samfélagsleg úrræði fyrir geðfatlaðra til að nota við úrlausn verkefna.
  • framkvæma eigindlega rannsókn og gera grein fyrir helstu niðurstöðum.