Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1597671688.91

  Grunnáfangi í dönsku
  DANS1GR04
  31
  danska
  grunnáfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  Markmið áfangans er að nemendur auki grunnþekkingu sína í dönsku og geri sér grein fyrir hvernig hún nýtist þeim. Áhersla er á hlustun, talæfingar og lestur á stuttum textum.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hvernig tungumálið nýtist honum.
  • grunnorðaforða talaðs og ritaðs máls
  • málfræði tungumálsins.
  • inntaki ýmiss konar texta, t.d. blaðagreina, smásagna og kvikmynda.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • stuðla að eigin framförum í tungumálinu.
  • lesa ýmiss konar texta.
  • semja stutta texta um ýmis málefni.
  • nota tölvur til að afla sér fróðleiks um afmarkað efni, orð eða málfræðilega þætti.
  • taka þátt í einföldum samtölum.
  • að greina á nokkuð skýran hátt munnlega eða skriflega aukaatriði frá aðalatriðum í texta sem hann les eða heyrir.
  • skilja skýrt og einfalt talmál
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir hvað dönskukunnátta hefur að segja fyrir hann.
  • ná aðalatriðum úr fjöl- og myndmiðlum og fylgjast með einföldum frásögnum og erindum sér til gagns.
  • skrifa um áhugamál sín og gera stuttar samantektir um kunnugleg efni.
  • finna efni á netinu og nýta sér orðabækur.
  Leiðsagnarmat sem byggir á símati yfir allan námstímann. Námsmat byggist á fjölbreyttum verkefnum sem eru bæði munnleg og skrifleg.