Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1597672567.84

  Bókmenntir, málnotkun og ritun
  ÍSLE2RB05
  62
  íslenska
  bókmenntir, ritun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum grunnáfanga eru grundvallarhugtök ritunar,bókmennta og málnotkunar tekin til skoðunar. Nemendur eru m.a. þjálfaðir í gerð heimildaritgerða og læra ýmislegt um frágang ritaðs máls. Þeir lesa fjölbreytta texta svo sem bókmenntir, dagblaða-, tímaritatexta, auk texta á netinu. Farið er í grundvallaratriði í setningafræði. Lesin er ein kjörbók og horft á kvikmynd.
  Grunnskólapróf
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum í ritgerðasmíð
  • almennum stafsetningarreglum
  • hugtökum í bókmenntafræði og bragfræði í umfjöllun um bókmenntir
  • fjölbreyttum tegundum texta
  • sérkennum ritmáls og talmáls
  • grundvallarvinnubrögðum við skrif heimildaritgerða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • kynna sér tiltekið efni og taka afstöðu til þess
  • beita stafsetningarreglum í rituðu máli
  • nota bókmenntahugtök þar sem við á
  • skrifa ritgerð þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun og kemur skoðun sinni á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
  • nota viðeigandi hjálpargögn við frágang verkefna
  • afla upplýsinga eftir fjölbreyttum leiðum
  • lesa sér til gangs og gamans mismunandi tegundir texta og fjalla um inntak þeirra
  • tjá kunnáttu sína á munnlegan og skriflegan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka gagnrýna afstöðu til mismunandi textategunda og færni í að færa rök fyrir máli sínu ...sem er metið með... margskonar textavinnu
  • vinna að skapandi verkefnum í tengslum við námsefnið ...sem er metið með... ritunarverkefnum
  • beita skýru og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti ...sem er metið með... munnlegum og skriflegum verkefnum
  • vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra á gagnrýninn hátt ...sem er metið með... verkefnavinnu
  • túlka texta þótt merkingin sé ekki alltaf augljós ...sem er metið með... lestri ólíkra texta
  • tjá afstöðu sína og efasemdir um viðfangsefnið og komast að niðurstöðu ...sem er metið með... munnlegum og skriflegum verkefnum
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemenda er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar matsins eru fjölbreytt verkefni úr ólíkum efnisþáttum.