Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1597834194.37

  Almenn líffræði fyrir félagsfræðabraut
  LÍFF1LO05
  13
  líffræði
  Lokaverkefni
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Áfanganum er skipt í 5 lotur. Í hverri lotu er lögð áhersla á mismunandi viðfangsefni líffræðinnar, tengslum við aðrar greinar og mikilvægi líffræðirannsókna. Fjallað verður um: 1) Flokkunarfræði; meginflokkun og einkenni lífvera, 2) Frumulíffræði; bygging, starfsemi og efnasamsetning mismunandi frumugerða. 3) Erfða- og þróunarfræði; grunnerfðafræði og þróunarfræðikynning. 4) Lífeðlisfræði mannsins: starfsemi helstu líffærakerfa mannslíkamans. Fjallað um heilbrigða starfsemi en einnig algengustu frávik (orsakir þeirra og afleiðingar). 5) Vist- og umhverfisfræði; kynning greinanna.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • eðli og hlutverki líffræðinnar sem vísindagreinar
  • meginflokkunarkerfum lífheimsins
  • helstu flokkum ólífrænna- og lífrænna efna sem lífverur eru byggðar úr og hlutverkum þeirra
  • gerð og starfsemi frumna og helstu frumulíffæra
  • flutningi efna gegnum frumuhimnur
  • grunnhugtökum í erfðavísindum
  • einföldum erfðum, erfðum eingena einkenna og kyntengdum erfðum
  • meginhlutverkum lífffærakerfa mannsins
  • frávikum frá eðlilegri starfsemi ákveðinna líffæra/líffærakerfa
  • orsökum og afleiðingum ýmissa sjúkdóma sem hrjá manninn
  • grundvallarhugtökum og hugmyndum í vistfræði og umhverfisfræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • flokka ýmsar lífverur eftir viðurkenndum flokkunarkerfum
  • nota greiningalykla og handbækur við flokkun
  • nota ljóssmásjá
  • beita algengustu hugtökum og heitum í frumulíffræði í umfjöllun sinni um byggingu og starfsemi fruma
  • lesa úr einföldum erfðamynstrum
  • leysa einföld erfðafræðidæmi
  • nýta upplýsingatækni við öflun upplýsinga og heimilda við verkefnavinnu
  • beita algengustu hugtökum og heitum í líffærafræði í umfjöllun sinni um byggingu og starfsemi líkamans
  • beita algengum hugtökum og heitum í vistfræði og umhverfisfræði í umfjöllun sinni um málefni þeim tengdum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • flokka þekktar lífverur ...sem er metið með... ýmsum verkefnum skriflegum og verklegum
  • auka skilning sinn á því smásæja í lifandi efni ...sem er metið með... umræðum, verkefnum og verklegum æfingum
  • tengja undirstöðuþekkingu í frumu- og erfðafræði við daglegt líf ...sem er metið með... umræðum, verkefnum og erfðafræðidæmum
  • þekkja eigin líkama og gera sér grein fyrir mikilvægi góðrar heilsu ...sem er metið með... verkefnum og umræðum
  • taka ábyrgð á eigin lífsháttum ...sem er metið með... umræðum og kynningarverkefnum
  • taka ábyrga afstöðu til hegðun sinnar m.t.t. lifandi náttúru og sjálfbærri nýtingu auðlinda ...sem er metið með... sjálfstæðum kynningarverkefnum og umræðum
  • afla sér upplýsinga og frekari þekkingar varðandi viðfangsefnið
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstímann.