Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1597836332.72

  Vist- og umhverfisfræði
  LÍFF3VU06
  35
  líffræði
  vist- og umhverfisfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  6
  Í þessum áfanga er lögð áhersla á að veita nemendum yfirsýn yfir vistfræðina sem fræðigrein svo og að fá innsýn í umhverfis- og dýraatferlisfræði. Sérstök áhersla er lögð á sérstöðu Íslands, helstu gerðir vistkerfa og vistfræði- og atferlisrannsóknir, helstu nytjadýrastofna lands- og sjávar/ferskvatns, villt spendýr og fuglar. Helstu hugtök vistfræðinnar eru tekin fyrir og ætlast til þess að nemendur geti nýtt sér þau í framsetningu verkefna sinna.
  LÍFF2FR06, LÍFF2FL06 og EFNA2AE06.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnhugtökum vistfræðinnar og stefnum innan hennar
  • gerðum vistkerfa og hvaða öfl móta þau
  • innbyrðis tengslum lífvera og tengslum lífvera við ólífrænt umhverfi sitt
  • orkuflæði innan vistkerfa, fæðukeðjum, efnahringrásum og stofnstærðarmælingum
  • íslenskum vistkerfum og sérstöðu íslenskrar náttúru
  • íslenskum nytjastofnum og algengustu hryggdýrategundunum
  • umhverfisvernd og ábyrgð neytenda í umhverfismálum
  • grunnhugtökum í atferlisfræði og aðferðum við atferlisrannsóknir
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nýta upplýsingatækni við öflun upplýsinga og heimilda við verkefnavinnu
  • afla upplýsinga úr fræðigreinum og vinna úr þeim eigið kynningarefni; greina aðalatriði úr
  • koma fram og kynna/sýna afrakstur verkefnavinnu/heimildavinnu
  • taka niður aðalatriði úr kynningarefni annarra í áfanganum
  • taka þátt í umræðum um viðfangsefni áfangans og tjá skoðanir sínar þeim aðlútandi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sjá/gera sér grein fyrir gildi líffræðilegar fjölbreytni
  • nemandi geri sér grein fyrir mikilvægi þekkingar á vistfræði við ákvörðunartöku mannsins þegar kemur að nýtingu og framkvæmdum
  • taka ábyrgð á eigin lífsháttum; vera ábyrgari neytandi
  • verða meðvitaður um gildi umhverfisverndunar og afleiðingar mengunar
  • takast á við frekara nám í umhvefis- og náttúrufræði
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstímann.