Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1597841102.14

  Almenn efnafræði
  EFNA2AE06
  29
  efnafræði
  almenn efnafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  6
  Í þessum áfanga er fjallað um frumatriði almennar efnafræði. Til umfjöllunar er bygging atóma/frumeinda, lotukerfið, efnatengi, nafngiftareglur, efnahvörf, oxun/afoxun, ástand efna, gaslögmálið, lausnir, sýru/basar og orka í efnahvörfum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • meðferð og áreiðanleika mælieininga
  • uppbyggingu atóma, jóna og sameinda
  • grunnþáttum lotukerfisins
  • helstu nafngiftareglum ólífrænna efnasambanda
  • nokkrum gerðum efnahvarfa
  • hlutföllum efna í efnahvörfum
  • mólhugtakinu
  • ástandsformi efna
  • oxunartölum
  • mismunandi lausnum og leysni efna
  • sýrum og bösum
  • pH-hugtakinu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota lotukerfið
  • rita rétt nöfn ólífrænna efnasambanda
  • stilla einfaldar efnajöfnur
  • nota mólhugtakið við einfalda útreikninga
  • ákvarða oxunartölur og nota þær til þess að stilla efnajöfnur
  • meta hvort efni oxist eða afoxist í efnahvörfum
  • reikna mólstyrk efna
  • þekkja einföld sýru- og basahvörf
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • notfæra sér lotukerfið og nauðsynlegar hjálpartöflur ...sem er metið með... margvíslegum munnlegum og skriflegum verkefnum
  • lesa úr efnatáknum og efnajöfnum ...sem er metið með... munnlegum og skriflegum verkefnum
  • þjálfa sjálfstæð vinnubrögð við úrlausn verkefna ...sem er metið með... leiðsagnar- og sjálfsmati
  • auka skilning sinn á notagildi efnfræðinnar og tengja hana við daglegt líf ...sem er metið með... verkefnum og umræðum
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstímann.