Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1597842575.11

  Enska - ritun, bókmenntir, lesskilningur
  ENSK3BL06
  79
  enska
  bókmenntir, lesskilningur, ritun
  Samþykkt af skóla
  3
  6
  Í þessum áfanga er gert ráð fyrir því að nemendur dýpki orðaforða sinn verulega með lestri og umfjöllun um bókmenntir. Reynt er að dýpka skilning nemenda á samtímanum og umfjöllunarefnum höfunda. Nemendur vinna með persónusköpun og dýpka persónur skáldsagnanna með eigin verkefnavinnu. Efla þar með færni sína í ritun, heimildavinnu og gagnrýnni hugsun.
  Að nemandi hafi lokið 10 einingum á 2. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjölbreyttum bókmenntatextum
  • viðameiri og auknum orðaforða
  • fjöbreyttri persónusköpun
  • helstu bókmenntahugtökum á ensku
  • greiningu á kvikmyndum sem endurspegla ólík tímabil og menningarheima
  • færni í að leggja mat á texta úr kvikmyndum og bókmenntum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • taka þátt í umræðum um það sem efst er á baugi í erlendum fjölmiðlum og komi skoðunum sínum á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
  • afla sér fjölbreyttra upplýsinga af netinu
  • tileinka sér skilning á fjölbreyttum bókmenntatextum og kvikmyndum
  • tjá þekkingu sína og færni skriflega og munnlega
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig munnlega og skriflega af talsverðri færni
  • skilja mismunandi ensku, talaða og ritaða í ólíkum aðstæðum
  • umskapa persónur úr skáldverkum í tíma og rúmi
  • greina kvikmyndir og heimildatexta sem endurspegla tiltekna menningu
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemenda er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar matinu eru fjölbreytt verkefni úr ólíkum efnisþáttum.