Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1600261756.42

  Spænska 2- a2 - tungumál og menning
  SPÆN1TM05
  36
  spænska
  a2, tungumál og menning
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Meginmarkmiðið er að nemendur auki grunnþekkingu sína í spænsku í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna (A2) og geti notað tungumálið til þess að skapa fjölbreytt persónuleg verkefni sem miðast að áhugasviðum þeirra. Í áfanganum er lögð áhersla á hlustun, talæfingar og lestur á stuttum textum. Nemendur æfa jafnt lestur, ritun, hlustun og tal. Áfanginn miðar að þjálfun nemenda í misstórum hópum. Ólíkar leiðir eru notaðar til þess að æfa nemendur í málinu s.s. vettvangsferðir, leikir, gögn af neti o.fl). Námið er einstaklingsmiðað en markmiðið er að nemendur beri ábyrgð á eigin námi og nýti sér vel þá möguleika sem þeir hafa í náminu.
  SPÆN1MT05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
  • grundvallarþáttum spænsks málkerfis: framburði, áherslu og einfaldri setningaskipan
  • spænskumælandi lönd með áherslu á bókmenntir
  • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu mál.
  • að efla orðaforða sinn í spænsku
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja frásagnir og umræður um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
  • taka þátt í samræðum um afmörkuð undirbúin efni og um efni sem hann þekkir
  • miðla upplýsingum um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • skrifa fremur stutta samfellda texta svo sem samantektir, endursagnir og frásagnir af eigin reynslu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • meðtaka daglegt mál, s.s. samræður og fjölmiðlaefni ef hann þekkir til efnisins og talað er skýrt
  • tjá skoðun sína á lesnum texta ...sem er metið með... verkefnum, prófum og munnlegri framsögn
  • ræða við aðra af nokkru öryggi um efni sem hann þekkir vel
  • miðla upplýsingum um undirbúið efni í ræðu og riti
  • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra og beita til þess viðeigandi mál-og samskiptavenjum
  • hagnýta á mismunandi hátt efni ritaðra texta af ýmsum toga ...sem er metið með... verkefnum
  Fjölbreytt námsmat endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna (ETM). símat sem byggist á ýmsum munnlegum og skriflegum verkefnum sem unnin eru yfir önnina.