Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1600267705.17

  Íslenska, ritun, tjáning og vinnulag
  ÍSLE3RT05
  98
  íslenska
  ritun og tjáning
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum læra nemendur að lesa, greina og vinna með fræðilegt efni, skýrslur og ritgerðir. Nemendur nýta fjölbreytt forrit og nútíma upplýsingatækni við vinnslu á verkefnunum. Nemendur þjálfast í að setja fram efni á fyrirlestrarformi og flytja það. Ýmis verkefni eru unnin á spjaldtölvur sem ætluð eru til notkunar með börnum, m.a. í tengslum við málörvun og lestur.
  ÍSLE2LR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tilgangi þess að vinna með fræðilegt efni.
  • lestri og greiningu á fræðilegum texta í uppeldis- og sálfræði.
  • samantekt og framsetningu upplýsinga sem fengnar eru með gagnaöflun.
  • mikilvægi framsetningar efnis til kynningar.
  • hvernig hægt er að nýta tækninýjungar í starfi með börnum og tengja notkun þeirra við þau námsmarkmið sem unnið er með.
  • möguleikum spjaldtölva til kennslu ungra barna.
  • möguleikum til að flétta saman myndmál, táknmyndir og talmál.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita gagnrýnni hugsun við hagnýtingu fræðilegs efnis.
  • nýta fræðilegt efni við faglega vinnu á uppeldissviði.
  • setja fram upplýsingar á fjölbreyttan hátt.
  • miðla fræðilegu efni á skilmerkilegan hátt.
  • nota tækninýjungar við gerð afþreyingar- og kennsluefnis fyrir börn.
  • vinna markvisst með myndir og texta í verkefnum fyrir börn.
  • vinna með myndir og texta til upplýsingagjafar um börn.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla um og tengja fræðilegt efni við faglega vinnu á uppeldissviði sem er metið með verkefnum.
  • meta viðeigandi framsetningu á eigin efni sem tengist uppeldis- og/eða sálfræði sem metið er með kynningum og jafningjamati.
  • miðla og rökræða eigin samantekt á niðurstöðum verkefna sem metið er með umræðum.
  • virkja og leiðbeina börnum við að nota spjaldtölvur til ánægju, þroska og menntunar sem metið er með verkefnum, kynningu og umræðum.
  • taka ábyrgð á framsetningu upplýsinga sem lúta að börnum eða innra starfi leikskólans sem metið er með verkefnum og kynningu.
  • tengja val á verkefnum við þroska barna sem metið er með verkefnum, umræðum og jafningjamati.
  Námsmat er fjölbreytt, styttri verkefni, kynningar og þátttaka í tímum auk lokaverkefnis með heimildavinnu.