Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1600272461.87

  Stjórn, hagur og siðfræði
  STHS3FH05
  2
  Stjórn, hagur og siðfræði
  Íslenskt félags- og heilbrigðiskerfi
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er fjallað um uppbyggingu og hlutverk íslenska félags- og heilbrigðiskerfisins með áherslu á þjónustu fyrir fólk með fötlun og aldraða. Áhersla er lögð á opinberar áætlanir á sviði félagslegrar aðhlynningar, gæði þjónustu, meginsvið og aðferðir gæðastjórnunar, gæðaáætlanir, breytingar- og stjórnunarferli, úthlutun verkefna, forgagnsröðun og tímastjórnun. Kynnt eru siðferðileg álitamál í tengslum við valdbeitingu og hugtakið ofbeldi skoðað. Skoðaður mögulegur ágreiningur sem komið getur upp í samskiptum á starfsvettvangi félagsliða. Loks eru kynntar siðareglur ólíkra starfsstétta, tilgangur og markmið þeirra greind og nemendur fá þjálfun í að rýna í þær frá mismunandi sjónarhornum. Lögð er áhersla á að viðfangsefnin taki mið af raunverulegum aðstæðum eftir því sem við verður komið.
  SIÐF2GH05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • meginsviðum og aðferðum gæðastjórnunar.
  • hlutverki íslenska félags- og heilbrigðiskerfsins varðandi þjónustu til fatlaðra og aldraðra.
  • mikilvægi forgangsröðunar, úthlutunar verkefna og tímastjórnunar.
  • hvað felst í breytingarferli og þeim áhrifum sem breytingar á þjónustu geta haft á skjólstæðinga.
  • einföldu bókhaldi.
  • siðareglum sem almennt gilda í þjónustu við fólk.
  • mikilvægi gagnrýnnar hugsunar við að meta eigin fagmennsku.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • hafa samskipti við stofnanir og stjórnvöld varðandi málefni skjólstæðinga.
  • nota aðferðir gæðastjórnunar í starfi.
  • rökstyðja forgangsröðun og úthlutun verkefna.
  • aðstoða skjólstæðinga við fjármál sín.
  • vinna með siðferðileg markmið gagnvart einstökum þáttum í starfi sínu.
  • miðla mikilvægi þess að beita gagnrýnni hugsun við ákvarðanatöku.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita aðferðum gæðastjórnunar.
  • kynna þjónustu íslenska félags- og heilbrigðiskerfisins sem snýr að fötluðum og öldruðum.
  • beita mismunandi leiðum til að takast á við álitamál sem upp kunna að koma í starfi.
  • geta notað hugmyndafræði tímastjórnunar og forgangsröðunar.
  • miðla og rökræða um þær siðareglur sem gilda í þjónustu við fólk.
  • beita siðferðilegri sýn við úrlausn álitamála.
  • beita gangrýnni hugsun í samræðum um ólíkar þjónustuleiðir.