Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1601386394.97

  Fjármál fyrirtækja
  FJÁF3FF05
  2
  Fjármálafræði
  Fjármál fyrirtækja
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Fjallað er um helstu atriði fjármálastýringar s.s. núvirðisútreikninga, ávöxtunarkröfu, útreikninga á verði skuldabréfa og hlutabréfa, útreikninga á áhættu í fjárfestingum, raun- og nafnávöxtun og helstu kennitölur í fjármálum fyrirtækja. Lögð er áhersla á að ná tökum á hagnýtum útreikningum á sviði fjármála fyrirtækja með það fyrir augum að bera saman og velja á milli ólíkra fjárfestingarvalkosta.
  STÆR2FJ05 og HAGF2AR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum úr fjármálum fyrirtækja s.s.: núvirði, afkastavextir, nafnvextir og raunvextir, virði hlutabréfa og skuldabréfa, markaðsvirði fyrirtækja, mennitölugreining
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • reikna út núvirði og afkastavexti mismunandi fjárfestingarvalkosta
  • reikna út verð skuldabréfa og meta áhættu
  • reikna út framtíðarvirði og núvirði höfuðstóls skuldabréfa
  • reikna markaðsvirði fyrirtækja og markaðsvirði hluta í fyrirtækjum
  • reikna kennitölur í rekstri fyrirtækja
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vega og meta ólíka fjárfestingarvalkosti og velja á milli þeirra
  • geta greint rekstur fyrirtækis út frá kennitölum í rekstri og metið markaðsverð fyrirtækis út frá þeim upplýsingum
  • geta reiknað út bæði nafn- og raunávöxtun og reiknað inn áhrif af vísitölubreytingum á verðtryggð skuldabréf