Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1602583381.08

  Lýðheilsa - hugur og líðan
  LÝÐH1HL02
  42
  lýðheilsa
  Hugur og líðan
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Áfanginn er grunnáfangi í lykilþáttum hugarfars, líðanar og hegðunar. Þannig er leitast við að bera kennsl á og skoða hverning breyta má hugarfari sem hefur áhrif á líðan, þá hegðun og hugsanir sem viðhalda vanlíðan og hverning hafa má áhrif á uppbyggilegan hátt. Nemandinn er studdur til þess að þreifa sig áfram á eigin forsendum, vinna með öðrum og fjalla um efnið út frá eigin forsendum og ná lengra, byggt á fyrri þekkingu og reynslu. Markmiðið er að tengja námsefni áfangans sem best við raunverulegar aðstæður.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • viðfangsefnum og tengslum hugarfars, líðanar og hegðunar
  • vinnubrögðum í tengslum við hugarfar, líðan og hegðun
  • grunnhugtökum í tengslum hugarfars, líðanar og hegðunar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita algengustu hugtökum um viðfangsefni áfangans á skýran og skilmerkilegan hátt
  • lesa og skilja umfjöllun um helstu viðfangsefni áfangans
  • tjá kunnáttu sína bæði munnlega og skriflega
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti
  • taka þátt í umræðum um viðfangefni og tengsl hugarfars, líðanar og hegðunar og mynda sér skoðanir sem byggjast á gagnrýninni hugsun, virðingu og víðsýni
  • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér þær
  • beita öguðum vinnubrögðum, taka ábyrgð á eigin námi og vinna í samvinnu við aðra
  • beita algengustu hugtökum og tengslum hugarfars, líðanar og hegðunar á skýran og skilmerkilegan hátt
  • hagnýta netið til að afla sér þekkingar um viðfangsefni áfangans
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um áhrif hugarfars og líðanar á hegðun
  • setja sig í spor annarra
  Í áfanganum er viðhaft símat alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega og skili öllum verkefnum.