Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1603096923.39

  Enska, tónlist og kvikmyndir
  ENSK2TK05
  75
  enska
  Tónlist og kvikmyndir
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Markmið áfangans er að nemendur öðlist skilning á menningu enskumælandi svæða í gegnum kvikmyndir og tónlist og þjálfist í ritun og túlkun af ýmsu tagi. Áhersla er lögð á að auka orðaforða, túlka verkin á skapandi hátt og nýta hugmyndaflug og áræðni í þeirra vinnu. Nemendur þjálfast í að skilja ensku sem notuð er á ólíkum málsvæðum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ólíkum viðhorfum og gildum í enskumælandi löndum og hvernig þau móta menninguna
  • uppsetningu og skipulagi ritaðs máls, s.s. gagnrýni, lagatexta, samanburðarskrifum o.fl.
  • blæbrigðamun í kvikmyndum og tónlist
  • orðaforða sem tengist skoðunum, tilfinningum og áhrifum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja mál sem er talað með mismunandi hreim og við mismunandi aðstæður
  • tengja samfélag og tíma
  • skilja texta kvikmynda og myndmál
  • skilja tengsl ritaðs máls og talaðs
  • rökræða, skiptast á skoðunum um kvikmyndir og tónlist, taka þátt í pallborðsumræðum
  • skrifa kvikmyndarýni, handrit, samanburð á bók og mynd eða eldri og nýrri útgáfu mynda, og sögu sem birtist í lagatexta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig skýrt og hnökralaust, í verkefnum, munnlegri framsögn og leikrænni tjáningu
  • geta skrifað læsilegan og lipran texta, rakið ólík sjónarmið með og á móti, skrifað texta frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug fær að njóta sín og geta tjáð skoðanir og tilfinningar með rökum og tilvísunum í verkin sem verið er að vinna með
  • geta lesið á milli lína og skynjað boðskap og undirliggjandi áróður
  • nýtt eigin sköpunargáfu til að breyta og bæta við verkin
  Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.