Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1606990571.29

  Íslenska - fornámsáfangi 2
  ÍSLE1AM04
  145
  íslenska
  almenn málnotkun, bókmenntir, ritun
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  Í áfanganum er lögð áhersla á að undirbúa nemendur undir frekara nám í íslensku. Nemendur þjálfast í lestri fjölbreyttra texta og munnlegri og skriflegri umfjöllun um þá. Lesnar eru smásögur, efni þeirra krufið og sett í samtímalegt samhengi. Helstu stafsetningar- og greinamerkjareglur rifjaðar upp og farið yfir grunnhugtök í bókmenntafræði og bragfræði. Nemendur rita fjölbreytta texta og læra að nýta sér ýmis konar hjálpargögn á borð við handbækur, orðabækur og leiðréttingarforrit. Í áfanganum þjálfast nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum ásamt því að þeir fá tækifæri til að vinna með öðrum.
  ÍSLE1UN04
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi lestrar og mismunandi lestraraðferðum
  • mikilvægi þekkingar á formgerð íslensks máls og muni talmáls og ritmáls
  • nokkrum tegundum bókmennta og nytjatexta og helstu hugtökum sem nýtast við umfjöllun um bókmenntir
  • uppbyggingu og framsetningu texta á mæltu og rituðu máli
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • að skrifa ýmsar tegundir texta í samfelldu máli þar sem framsetningin er skýr og skipulögð
  • fylgja reglum um stafsetningu og greinamerkjasetningu og nýta sér handbækur og leiðréttingarforrit til þess
  • beita blæbrigðaríku málsniði í tal- og ritmáli
  • lesa sér til gagns og gamans texta sem gera nokkrar kröfur til lesenda og gera gein fyrir þeim á skipulegan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • styrkja eigin málfræni
  • tjá sig af nokkru öryggi á góðu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
  • túlka og meta atburðarrás og persónur í bókmenntum eða annars konar frásögnum
  • auka og bæta orðaforða og málskilning
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla lögð á vandaða endurgjöf sem vísar nemendum veginn.