Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1607695669.94

  Grunnþættir bókfærslu
  BÓKF1IN05
  10
  bókfærsla
  inngangur að bókfærslu
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Kynntar eru helstu reglur um tvíhliða bókhald. Fjallað er um grundvallarhugtökin eignir, skuldir, gjöld og tekjur. Kenndar eru almennar færslur í dagbók og uppgjör reikninga í rekstrar- og efnahagsreikningi. Farið er í helstu reikninga sem notaðir eru í bókfærlsu og þeir notaðir í dagbókafærlsu og reiknisjöfnuði/uppgjöri.
  Upplýsingatækni
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallarhugtökum tvíhliða bókhalds
  • bókhaldshringrásinni
  • flestum reikningum sem teljast til grunnreikninga í fjárhagsbókhaldi
  • uppgjöri í efnahags- og rekstarreikngi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • færa einfaldar dagbókarfærslur með tilgreindum reikningum
  • nota upplýsingar hverning lagfæra á bókhaldið með hliðsjón af einföldum athugasemdum
  • nota upplýsingar til að geta sett upp rekstrar- og efnahagsreikning í lok reikningstímabils með tilgreindum upplýsingum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina frá reikningum
  • geta fært einfaldar dagbókafærlsur með fyrirliggjandi upplýsing úr bókhaldsgögnum
  • geta gert upp rekstrar- og efnahagsreikning með hliðsjón af fyrirliggjandi upplýsinum úr prjófjöfnuði
  • geta gert lagfæringar í reiknisjöfnuði með fyrirliggjandi upplýsingum
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar matinu eru próf, skilaverkefni og mat kennara á vinnu nemenda, vinnubrögðum og framförum.