Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1609767980.9

  Hestamennska
  HEST2HR05
  10
  hestamennska
  Hesturinn og reiðmaðurinn
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áfanginn er tvískiptur og hefst hann á umfjöllun um hestinn sjálfan en í seinni hlutanum verður einblínt á reiðmanninn. Í fyrri hluta áfangans verður farið m.a. yfir uppruna og sögu íslenska hestsins ásamt sögu reiðmennskunnar. Skoðaðir verða grunnþættir í atferli, eðli og hegðun, skapi og skynjun og skynfærum hesta. Nemendur læra hvernig leggja skuli mat á andlegt og líkamlegt ástand hesta og mikilvægi þess að tileinka sér rétt viðhorf gagnvart hestinum. Fjallað verður um helstu undirstöðuatriði varðandi fóðrun og umhirðu hesta, s.s. hófhirðu, feldhirðu og heilbrigði. Í seinni hluta áfangans verður nemendum kennt helstu þjálfunarhugtök og skilgreiningar sem liggja þeim að baki. Farið verður yfir helstu þjálfunarstig klassískrar reiðmennsku og grunnatriði þjálfunar. Kennd verða undirstöðuatriði í hestamennsku, helstu ásetur, líkamsbeitingar og taumhald. Þar að auki eru kynnt fyrir nemendum helstu reiðtygi, notkun þeirra og umhirða. Lögð verður áhersla á knapann, líkamsbeitingu, jafnvægi, viðhorf og andlegan líðan.
  INNÁ1IN05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu íslenska hestsins og sögu reiðmennskunnar
  • grunnþáttum í atferli, eðli og hefðun, skapi og skynjun og skynfærum hestsins
  • undirstöðuatriðum í fóðrun og umhirðu hesta
  • grunnatriðum í þjálfun hesta og líkamsbeitingar og andlegs viðhorfs knapa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tjá sig á skýran, gagnrýninn og skapandi hátt um þá þekkingu sem þeir öðlast í áfanganum
  • sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum við útfærslu sjálfstæðs lokaverkefnis
  • beita þeim þekkingaratriðum sem þeir öðlast í áfanganum á viðfangsefni tengd hestamennskunni
  • lesa og fjalla um sögu hestsins og atferli hans á gagnrýninn og fræðilegan hátt
  • flytja af öryggi vel byggðan fyrirlestur sem tengist hestamennsku eða reiðmennsku
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • átta sig á mikilvægi andlegrar líðanar bæði hests og knapa
  • tjá rökstudda afstöðu og taka þátt í málefnalegri umræðu um reiðmennsku
  • sýna þroskaða siðferðisvitund, víðsýni, sköpunarhæfni og samlíðan í málflutningi sínum, umfjöllun og verkum
  Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina.