Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1609918811.1

  Inngangur að heimspeki
  HEIM2IH04
  15
  heimspeki
  inngangur að heimspeki
  Samþykkt af skóla
  2
  4
  Markmiðið er að nemendur öðlist skilning á helstu hugtökum og viðfangsefnum heimspekinnar og nokkra færni í beitingu þeirra. Byrjað verður á heillislíkingu Platóns, heimspeki nýaldar og Upplýsinguna, þ. á m. hugmyndir Kants um nauðsyn þess að þora að hugsa sjálfstætt. Fjallað er um vísindaheimspeki, gervigreind og þá spurningu hvort tölvur geti hugsað.
  Engar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu kenningum í þekkingarfræði
  • muninum á skoðun og þekkingu
  • muninum á afleiðslu og aðleiðslu
  • vísindalegri aðferð
  • sókratískri aðferð
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa þekkingarfræðilegt efni til skilnings
  • beita hugtökum eins og aðleiðslu og afleiðslu skilmerkiega
  • útskýra heimspekilegan texta með sínum eigin orðum
  • setja fram spurningar og taka þátt í heimspekilegri umræðu
  • tjá heimspekiþekkingu sína á munnlegan og skriflegan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla um rökhyggju og raunhyggju á gagnrýninn hátt ...sem er metið með... umræðum og verkefnum úr lesefni áfangans
  • taka þátt í gagnrýninni samræðu um heimspekilegt efni ...sem er metið með... umræðum og verkefnum um málefni líðandi stundar
  • skrifa heimspekiritgerð um tiltekið efni ...sem er metið með... heimildaritgerð skv. akademískum kröfum
  • vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra á gagnrýninn og lýðræðislegan hátt ...sem er metið með... einstaklings- og hópaverkefnum
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemandans er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar matinu eru ýmis verkefni og heimildaritgerð.