Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1609941747.8

  Stærðfræði - deildun og markgildi, vísis- og lograföll
  STÆR3DD06
  109
  stærðfræði
  Dægurdæmi
  Samþykkt af skóla
  3
  6
  Efni áfangans er vísis- og lograföll, markgildi og deildun algengra falla. Fjallað er um deildun og markgildi í sögulegu samhengi og hagnýt verkefni sem leysa má með deildareikningi.
  Að nemandi hafi lokið einum stærðfræðiáfanga á 3. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • raunföllum, þekki til vísis- og lografalla
  • markgildum falla og kannist við samfelldnihugtakið
  • deildareikningi og kunni helstu reiknireglur um deildun
  • notkun deildareiknings til að kanna föll
  • lausnum jafna sérhæfðra falla s.s. á hornafalla- og lograjöfnum
  • deildun falla s.s. vísisfalla, lografalla og samsettra falla
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skeyta saman einföld föll og reikna út skurðpunkta, og hallatölur snertla við föllin
  • reikna einföld markgildi og sjá hvort fall af einfaldri gerð sé samfellt og/eða deildanlegt
  • leysa há- og lággildisverkefni og önnur venjuleg verkefni sem krefjast notkunar á afleiðu, s.s. í sambandi við hraða og hröðun
  • vinna með afleiður til að leiða út formúlur fyrir afleiður falla
  • nota stærðfræðiforrit við lausn verkefna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega og geta rökstutt og skýrt niðurstöður sínar við aðra
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu ýmissa verkefna
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • beita skipulegum aðferðum við að vinna með ýmis viðfangsefni og geta notað jöfnur við lausn þeirra.
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstimann. Sjá nánar á kennsluáætlun.