Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1610621037.67

  Lífeðlisfræði mannsins, seinni hluti
  LÍOL2SH04
  18
  líffæra og lífeðlisfræði
  Seinni hluti
  Samþykkt af skóla
  2
  4
  Beint framhald af LÍOL2FH04. Í áfanganum eru tekin fyrir nokkur líffærakerfi mannsins og grunnlífeðlisfræði þeirra s.s. tauga-, vöðva-, stoðgrindar - og æxlunarkerfis. Auk þess farið í byggingu og starfsemi helstu skynfæra og innkirtla. Fjallað um heilbrigða starfsemi en einnig algengustu frávik (orsakir þeirra og afleiðingar).
  LÍOL2FH04
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • byggingu og starfsemi taugakerfis
  • mismunandi gerðum skynnema og skynfæra
  • byggingu og samspili stoðgrindarkerfis og vöðva
  • vöðvasamdrætti, samspili vöðva og tauga
  • helstu innkirtlum og hormónum þeirra
  • sjúkdómum af völdum hormónaröskunar
  • stjórn blóðsykurs
  • byggingu, starfsemi og hormónastjórn æxlunarkerfis
  • getnaðarvörnum og kynsjúkdómum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita hugtökum námsefnisins
  • geta fjallað um heilbrigða starfsemi líffærakerfa
  • tengja í heild starfsemi líffærakerfa
  • geta greint frá helstu frávikum frá eðlilegri starfsemi líffærakerfa
  • nota ljóssmásjá
  • beita réttum vinnureglum við krufningar og fleiri verklegar æfingar
  • vinna skýrslur úr verklegu efni
  • nýta upplýsingatækni við öflun upplýsinga og heimilda við verkefnavinnu
  • vinna sjálfstæð kynningarverkefni úr námefninu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • þekkja eigin líkama og gera sér grein fyrir mikilvægi góðrar heilsu
  • taka ábyrgð á eigin lífsháttum og heilsu
  • beita vísindalegum vinnubrögðum innan sem utan kennslustofunnar
  • takast á við frekara nám í náttúru- og/eða heilbrigðisgreinum
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstímann.