Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1610716722.41

  Almenn efnafræði ii
  EFNA2FR06
  30
  efnafræði
  framhaldsáfangi í almennri efnafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  6
  Í þessum áfanga er áfram fjallað um frumatriði almennar efnafræði - (haldið áfram þar sem við hættum í EFNA1AE06). Til umfjöllunar er m.a. oxun/afoxun, sölt, sýrur/basar, lausnir, mólstyrkur orka í efnahvörfum, rafeindaskipan, efnatengi, lofttegundir og gaslögmálið.
  EFNA1AE06
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • oxun/afoxunarhvörfum
  • lausnum, leysni, mólstyrk
  • sýrum og bösum; pH-hugtakinu, sýru-basa pörum, búfferlausnum og sjálfsjónun vatns
  • orku í efnahvöfum
  • byggingu atóma og rafeindaskipan
  • eiginleikum frumefna og efnatengjum
  • lofttegundum og gaslögmálinu
  • loft- og vatnsmengun
  • þeim reglum sem eru viðhafðar í verklegum æfingum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leysa dæmi og verkefni úr mismunandi hlutum námsefnisins
  • meðhöndla efni og gleráhöld sem notuð eru í verklegum æfingum af varkárni
  • framkvæma einfaldar verklegar æfingar
  • gera skýrslur úr verklegum efnafræðiæfingum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja undirstöðuþekkingu úr fyrri efnafræðiáfanga við námsefnið
  • notfæra sér lotukerfi og nauðsynlegar hjálpartöflur við lausn margvíslegra verkefna og dæma
  • lesa úr efnatáknum, efnajöfnum og orkulínuritum
  • auka skilning sinn á notagildi efnafræðinnar og tengja hana daglegu lífi
  • geri sér grein fyrir afleiðingum vatns- og loftmengandi efna
  • afla sér upplýsinga og frekari þekkingar varðandi viðfangsefnið
  • takast á við frekara nám í efna- og náttúrufræðum
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstímann.