Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1612256429.5

  Inngangur að félagsfræði
  FÉLA2MS05(AV)
  47
  félagsfræði
  Mannréttindi og samfélag
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Fjallað er um sjónarhorn, helstu hugtök og vinnuaðferðir greinarinnar. Skoðuð eru áhrif samfélagsins á aðstæður, hugsun og hegðun einstaklinga og hvernig þeir geta haft áhrif á umhverfi sitt. Fjallað er um þróun mannlegra samfélaga, hnattvæðingu og stöðu Íslands meðal þjóða heims og áhrif iðnvæðingar á íslenskt samfélag. Fjallað er um stjórnskipan íslensks samfélags og áhersla lögð á atvinnulíf og stjórnmál. Lögð er áhersla á að nemandinn verði fær um að taka þátt í samfélagslegum umræðum, lesa fræðilega texta um viðfangsefni áfangans og mynda sér skoðanir á grunni þekkingar og umburðarlyndis gagnvart menningu, trú og skoðunum annarra.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • margbreytileika samfélaga og þróunarsögu þeirra
  • áhrifum iðnvæðingar á íslenskt samfélag
  • skipulagi íslensks samfélags og Stjórnarskrá íslenska lýðveldisins
  • réttindum og skyldum einstaklingsins gagnvart samfélaginu
  • stöðu Íslands meðal þjóða heims
  • högum fjölskyldunnar
  • viðfangsefnum og hugtökum félagsvísinda
  • helstu aðferðum félagsfræðinnar
  • mótunaröflum einstaklinga sem hafa áhrif á líf hans, t.d. fjölskyldan, trúarbrögð, efnahagskerfið og vísindi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa félagsfræðilega texta
  • nota félagsfræðileg hugtök til að greina og bera saman aðstæður fólks í mismunandi samfélögum og á mismunandi tímum
  • íhuga og ræða eigin hugmyndir og fordóma
  • fjalla á gagnrýninn hátt um samfélagsleg málefni líðandi stundar í ræðu og riti
  • beita algengustu hugtökum félagsvísinda á skýran og skilmerkilegan hátt
  • afla fjölbreyttra gagna og vinna úr þeim
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • meta upplýsingar og móta sér skoðanir á samfélagsmálum á upplýstan, gagnrýninn og umburðarlyndan hátt
  • taka þátt í samræðum um samfélagsmál á vitrænan hátt
  • ræða um samfélagsmál af þekkingu og víðsýni
  • deila þekkingu sinni með öðrum
  • geta sett sig í spor annarra
  • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér þær
  • beita öguðum vinnubrögðum, taka ábyrgð á eigin námi og vinna í samvinnu við aðra
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.