Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1612794862.67

  Algebra
  STÆR2AL05
  120
  stærðfræði
  algebra
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  MA
  Helstu efnisþættirnir eru talnareikningur, prósentureikningur, mengjaaðgerðir, liðun, þáttun, bókstafareikningur, bókstafabrot, veldi, rætur, lograr, jöfnur, ójöfnur, jöfnuhneppi, annars stigs jöfnur, talnalínan, algildi og bil á talnalínu. Aðaláhersla áfangans er á dæmareikning, afleiðslukerfi og röksemdafærslu stærðfræðinnar, m.a. með sönnunum á reglum í námsefninu. Einnig verður lögð áhersla á rétta notkun stærðfræðitákna og skipulagða framsetningu.
  Grunnskólapróf með einkunn B eða hærra
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tölum, forgangsröðun aðgerða, brotum og brotabrotum
  • hlutföllum, prósentum og einingaskiptum
  • mengjum og mengjaaðgerðum
  • frumtölum, frumþáttun, deilingu með afgangi, stærsta samdeili og minnsta samfeldi
  • liðun, þáttun og bókstafabrotum
  • veldum, rótum, logrum, velda-, róta- og lograreglum
  • jöfnum af fyrsta og öðru stigi auk jöfnuhneppa og ójöfnum af fyrsta stigi
  • algildum og algildisjöfnum
  • talnalínunni, bilum og hnitakerfinu
  • notkun algengra stærðfræðitákna s.s. jafnaðarmerkis og sviga
  • skilgreiningum helstu hugtaka og sönnunum reglna í námsefninu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota allar algengar reiknireglur talnareiknings og bókstafareiknings
  • nota mengjaaðgerðir
  • frumþátta og átta sig á deilanleika út frá frumtölum
  • einfalda brot og brotabrot
  • liða og þátta stærðtákn og meðhöndla bókstafabrot
  • nota algildi, rætur, brotna veldisvísa og logra
  • beita velda-, rótar- og lograreglum
  • leysa ýmis konar jöfnur, ójöfnur og jöfnuhneppi
  • finna færslu á talnalínu og fjarlægð og miðpunkt á talnalínu og í hnitakerfi
  • nota algeng stærðfræðitákn s.s. jafnaðarmerki og sviga
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega í mæltu máli
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • beita gagnrýninni hugsun og sýna áræði, frumkvæði og innsæi við lausnir
  • beita skipulögðum aðferðum við að leysa verkefni og þrautir, m.a. með því að setja upp jöfnur
  • klæða verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa það og túlka lausnina í samhengi við upphaflegt verkefni
  • fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá