Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1612798155.03

  Strjál stærðfræði
  STÆR3SS05(MA)
  116
  stærðfræði
  strjál stærðfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  MA
  Helstu efnisþættir eru talnafræði og þrepun, talningarfræði og umraðanir, rökfræði og sannanir, reiknirit, netafræði og endanlegar stöðuvélar. Lögð er áhersla á að tengja efnið við hagnýtingu í tölvunarfræði og verkefni unnin sem endurspegla þær áherslur.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallar hugtökum og reglum í talnafræði
  • umröðunum og notkun þeirra í líkinda- og tölvunarfræði
  • undirstöðum rökfræðinnar og helstu aðferða hennar
  • nokkrum mikilvægum reikniritum og geti metið keyrslutíma þeirra
  • megin hugtökum netafræðinnar og hagnýtingu hennar
  • endanlegum stöðuvélum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leysa einföld verkefni í talnafræði
  • beita reikniriti Evklíðs og kínversku leifareglunni
  • reikna út líkur með notkun umraðana
  • beita tvíliðureglunni
  • umrita yrðingar á tungumál rökfræðinnar
  • leysa verkefni í rökfræði með hjálp sanntaflna
  • beita þekktum reikniritum við lausn verkefna
  • notast við netafræði og stöðuvélar við lausn hagnýtra verkefni
  • hagnýta aðferðir áfangans í tölvunarfræði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega í mæltu máli
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna og geta valið aðferð sem við á hverju sinni
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • átta sig á og gera greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnum verkefna
  • beita gagnrýninni hugsun og sýna áræði, frumkvæði og innsæi við lausn yrtra verkefna
  • leysa þrautir með skipulegum leitaraðferðum og uppsetningu jafna
  • klæða yrt verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa það og túlka lausnina í samhengi við upphaflegt verkefni
  • fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni
  • geti beitt einföldum samsettum röksemdum
  • geti rakið sannanir í námsefninu og greint hvenær röksemdafærsla getur talist fullnægjandi sönnun
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.