Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1623411548.45

  Bókmenntir
  ÍSLS1BÓ04
  20
  íslenska á starfsbraut
  bókmenntir
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  Í áfanganum er lögð áhersla á bókmenntir, lesin er skáldsaga og styttri skáldverk. Nemendur velja sér bók í upphafi annar, lesa hana, taka þátt í umræðum um innihald sögunnar og vinna ýmis verkefni tengd sögunni. Áhersla er lögð á þjálfun í lestri, ritun, tjáningu og málnotkun á fjölbreyttan hátt. Lögð verður áhersla á sjálfstæð vinnubrögð auk samvinnu nemenda. Nemendur nýta sér hljóðbækur og talgervla við námið.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi lesskilnings
  • grunnhugtökum bókmenntafræðinnar
  • ólíkum tjáskiptaleiðum
  • aðgengi lesefnis
  • inntaki lesefnis.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa ólíka bókmenntatexta
  • greina grunnhugtök bókmenntafræðinnar
  • túlka og meta atburðarrás og persónur í lesefni
  • íhuga og tjá sig um lesefni í ræðu og riti
  • þekkja aðgengi að lesefni
  • nota talgervil, hljóðbækur og aðra tækni við námið.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nálgast lesefni á sjálfstæðan hátt
  • lesa bókmenntir sér til gagns og gamans
  • íhuga og tjá sig á ólíkan hátt um lesefni
  • nýta sér talgervla og önnur hjálpartæki við lestur.
  Leiðsagnarnám er viðhaft í hverjum tíma. Fjölbreytt verkefni eru metin jafnt og þétt yfir önnina og áhersla lögð á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Sjálfsmat og jafningjamat þar sem nemendur fá tækifæri til að meta sín eigin verk og vinnu og eins samnemenda sinna. Námsmat er nánar skilgreint í kennsluáætlun.