Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1623418174.88

  Lífsleikni með áherslu á mannréttindi, stjórnarfar og lýðræði
  LÍSÉ1MA04
  4
  Lífsleikni á sérnámsbraut
  lýðræði, mannréttindi, stjórnarfar
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  Áfanginn fjallar um mannréttindi, stjórnarfar og lýðræði. Nemendur kynnast því hvaða réttindi og skyldur fylgja því að búa í lýðræðissamfélagi. Viðfangsefni áfangans eru borgaraleg réttindi, völd og áhrif einstaklinga auk þess sem samanburður er á milli stjórnarfars á Íslandi og annarra ríkja.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi sjálfstæðis og eigin ábyrgðar í lýðræðissamfélagi
  • samfélagslegum gildum, siðfræði, mannréttindum og jafnrétti
  • fjölbreytileika
  • minnihlutahópum
  • að sjónarhorn allra er jafn mikilvægt
  • jafnréttisbaráttunni og áhrifum hennar
  • kynbundnu ofbeldi og afleiðingum þess
  • tjáningarfrelsi
  • mikilvægi upplýstrar umræðu og skoðanaskipta
  • gildi fjölmiðla í lýðræðissamfélagi.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • virða eigin skoðanir og annarra
  • skilja að öllum rétti fylgja skyldur
  • átta sig á fjölbreytileika samfélagsins og mismunandi menningarheimum
  • taka þátt í umræðum
  • afla upplýsinga um jafnréttismál
  • átta sig á birtingarmyndum mannréttinda fyrir sig sem einstakling
  • leita eftir aðstoð réttindagæslumanns
  • taka ábyrgð á gerðum sínum
  • nýta sér fjölmiðla sér til gagns og/eða gleði
  • gera grein fyrir stjórnsýslu landsins.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá og rökstyðja skoðanir sínar, tilfinningar og hugðarefni
  • skilja mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum
  • átta sig á tengingu á milli réttinda og skyldna
  • taka þátt í samfélagi sem er í sífelldri þróun
  • skilja þá hugsun sem felst í hugtökunum lýðræði og mannréttindi
  • taka þátt í lýðræðissamfélagi á virkan og ábyrgan hátt
  • átta sig á fjölbreytileika samfélagsins og mismunandi menningarheimum
  • geta metið eigin stöðu í samfélaginu út frá mannréttindum, lýðræði og jafnrétti
  • taka afstöðu til málefna sem varða fólk með fötlun í samfélaginu
  • nýta sér upplýsingar frá fjölmiðlum á gagnrýnan hátt.
  Leiðsagnarnám er viðhaft í hverjum tíma. Fjölbreytt verkefni eru metin jafnt og þétt yfir önnina og áhersla lögð á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Sjálfsmat og jafningjamat þar sem nemendur fá tækifæri til að meta sín eigin verk og vinnu og eins samnemenda sinna. Námsmat er nánar skilgreint í kennsluáætlun.