Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1629193908.23

  Enska - bókmenntir, lesskilningur
  ENSK3BL06
  88
  enska
  bókmenntir, lesskilningur, ritun
  Samþykkt af skóla
  3
  6
  Megin áhersla áfangans er á bókmenntir, lestur, hlustun, lesskilning og skapandi verkefnavinnu. Nemendur lesa tvær bækur á önninni og í tengslum við þær verður umfjöllun um mannréttindi og lýðræði. Áhersla verður lögð á að nemendur afli sér upplýsinga um höfunda og þær aðstæður og eða tímabil sem til umfjöllunar eru hverju sinni og fái innsýn í þau áhrif sem umfjöllunarefnið hafði eða hefur á það samfélag sem sögurnar gerast í. Nemendur vinna fjölbreytt og skapandi verkefni sem reyna á lesskilning, ritunarfærni og tjáningu.
  Að nemandi hafi lokið 10 einingum á 2. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjölbreyttum bókmenntatextum
  • viðameiri og auknum orðaforða
  • helstu bókmenntahugtökum á ensku
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • taka þátt í umræðum um það sem efst er á baugi í erlendum fjölmiðlum og komi skoðunum sínum á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
  • lesa, skilja og túlka enskar bókmenntir
  • afla sér þekkingar á einkennum samfélags á mismunandi tímum
  • tjá sig skriflega og munnlega um það efni sem til umfjöllunar er hverju sinni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa enskar bókmenntir sér til ánægju
  • kynna sér þann bakgrunn sem sögurnar spretta upp úr
  • tjá álit sitt á mismunandi tegundum bókmennta á ensku
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemenda er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar eru fjölbreytt einstaklings- og hópverkefni og próf. Námsmat er nánar útfært í kennsluáætlun.