Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1631094415.9

  Grunnáfangi í myndlist
  MYNL2GM05
  24
  myndlist
  grunnþættir málunar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum læra nemendur grunnatriði teikningar. Áfanginn skiptist í fjóra hluta, í uppjafi er lögð áhersla á að þjálfa formskilning með greiningu grunnforma og athugun á náttúrufomum. Næst skoða nemendur umhverfi sitt, þar sem þeri teikna rými þar sem þeir læra grunninn í skissutækni ásamt forsendum eins og tveggjapunkta fjarvíddar. Því næst læra nemendur að teikna mannslíkamann þar sem áhersla er lögð á að greina rétt stærðarhlutföll, stöðu og styttingar á formum í rýminu. Að lokum færa nemendur tvívíða skissu yfir í þrívítt form þar sem manneskjan verður mótuð í leir. Nemendur eru hvattir til að nota skissubækur þar sem þeir þjálfa sig í skissuvinnu ásamt því að safna hugmyndum sínum og þróa þær.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • eðli, uppbyggingu og samsetningu mismunandi forma
  • mikilvægi grunnforma í myndsköpun
  • skynjun mismunandi forma í nánasta umhverfi og nýtingu þeirra í teiknivinnu
  • mikilvægi samspils hugar og handa
  • því hvernig fjarvíddarstyttingar breyta myndinni
  • hvernig tvívíð teikning tekur á sig þrívítt form við mótun í annað efni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skyggja og sneiða form á blaði, eins og kúlu, kassa, keilu, píramída og rör þannig að þau virðist eðlileg í rými
  • teikna einfaldar skissur út frá mismunandi fyrirmyndum
  • teikna einfalda hluti þannig að þeir sýnist réttir í rýminu
  • teikna einföld náttúruform þannig að þau verði trúverðug
  • teikna einfaldar rýmismyndir í fjarvídd og réttum hlutföllum
  • móta þvítt form út frá tvívíðri teikningu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna að hann geti þróað hugmyndir sínar út frá teiknivinnunni
  • hagnýta sér tæki eins og skissubækur við hugmyndavinnuna
  • ræða og rökstyðja þær hugmyndir sem hann túlkar í verkum sínum
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í smaræmi við skólanámsskrá.