Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1631099870.01

  Nýsköpun - frá hugmynd til markaðssetningar
  NÝSK3HN05
  6
  nýsköpun
  Nýsköpun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Unnið er með aðferða- og hugmyndafræði nýsköpunar þar sem nemendur fá tækifæri til að hanna og þróa sínar eign hugmyundir. Þeir fara í gegnum ferli sem byggir á skapandi hugmyndavinnu þar sem þöri er skilgreind, unnið að lausnum og stefnt á að búa til afurð. Vinnuferlið frá hugmynd til afurðar verður þjálfað þar sem unnið er með heildarmyndina í hönnunarferlinu, skapandi skissuvinna, líkana gerð með ýmsum efnum á leiðinni að lokaafurð. Nemendur kynnast og vinna með forrit eins og Inkscape, GIMP og Thinkercad sem nýtast í FabLab vinnu við útskurð og þrivíddarprentun.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtakinu nýsköpun
  • mikilvægi hugmyndafræði og hugsunarháttar frumkvöðulsins
  • aðferðafræði og vinnuaðferðum nýsköpunar
  • ferli þar sem skilgreind er þörf, unnið að lausnum og stefnt að afurð
  • gildi hugmyndavinnu
  • virðingu fyrir frumhönnun annarra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina hugmyndir sem falla undir nýsköpun
  • vinna með eigin hugmyndir og koma þeim í framkvæmd
  • hugsa um alla verkþættina og þjálfast í að horfa á heildarmyndina í vinnuferlinu
  • vinna í hóp að sameiginlegu markmiði
  • velja viðeigandi verkfæri og tækjabúnað með tilliti til viðfangsefnis
  • kynna hugmynd sína og rökstyðja gildi hennar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • þróað eigin hugmynd, fundið lausnir og beytt skapandi aðferðum við í að leysa þau vandamál sem koma upp í hönnunarferlinu
  • skilgreina þörf og vinna að lausn frá hugmynd til afurðar
  • koma hugmynd sinni á framfæri með skissum og líkönum úr mismunandi efnum
  • geti nýtt sér forrit og lausnir FabLab af nokkru öryggi í sinni frumhönnun / vinnu
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í smaræmi við skólanámsskrá