Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1632225295.22

  Kynfræðsla
  KYNH2KF05
  3
  Kynheilbrigði
  Kynfræðsla
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áfanginn fjallar um kynheilbrigði í víðum skilningi. Sérstök áhersla er sett á kynheilbrigði unglinga en nemendur læra um kynferðisþroska frá fæðingu og út lífið. Til umfjöllunar í áfanganum er meðal annars kynferðisþroski, frjósemisheilbrigði, kynfærin, smitsjúkdómar og varnir gegn þeim, sjálfsmynd og líkamsímynd, ofbeldismenning, mismunandi kynhegðun, mörk og samþykki, ábyrgð og klám. Í tengslum við öll þessi atriði og fleiri verða ræddir samfélagslegir þættir sem hafa áhrif á okkur sem kynverur, hinsegin veruleiki og kynjakerfið. Í áfanganum gefst nemendum tækifæri á að vinna fjölbreytt verkefni innan kennslustunda og utan og eiga samtal við samnemendur á jafningjagrundvelli. Eftir því sem færi gefst er rætt um ýmis viðfangsefni og vandamál daglegs lífs
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Hugtökum og ólíkum sjónarhornum sem tengjast kynverundinni.
  • Margbreytileika kynverundarinnar og hvernig hann hefur meðal annars áhrif á einstaklinga, pör og stofnanir
  • Kynferðisþroska mannsins, kynfærum og frjósemi yfir æviskeiðið og áhrifaþáttum á kynheilsu
  • Þeim félagslegu þáttum sem hafa áhrif á kynverundina
  • Hvernig sjálfsmynd og líkamsímynd hafa áhrif á kynverundina
  • Kynferðislegu ofbeldi og hvernig það snertir kynheilbrigði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Tjá eigin skoðun á þáttum tengdum kynverundinni og kynheilbrigði
  • Mynda sér skoðun á ýmsum þáttum kynheilbrigðis
  • Vinna saman í hópum þar sem kynheilbrigðismál eru rædd
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Gera sér grein fyrir eigin skoðunum á kynhegðun og kynheilbrigði.
  • Taka ákvarðanir um eigin kynhegðun og heilbrigði.
  • Horfa á samfélagið og menninguna með gagnrýnum hætti.
  • Fræða aðra um kynheilbrigðismál.
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.