Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1632481593.41

  Kynjafræði
  KYNJ2KJ05
  9
  kynjafræði
  Kyngervi, jafnrétti, klámvæðing
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Markmið áfangans er kynja – og jafnréttisfræðsla. Fjallað er um sögu jafnréttisbaráttu á Íslandi og stöðu jafnréttismála í dag; karl – og kvenmennsku, fjölmiðla, klám, klámvæðingu, kynbundið ofbeldi, stjórnmál, baráttu hinsegin fólks og margt fleira. Ýmsar birtingarmyndir kynjakerfisins skoðaðar og greindar. Lögð er áhersla á umræður og lýðræðislega nálgun í kennslunni, nemendur eru hvattir til að temja sér gagnrýna hugsun, vera virkir og hafa áhrif á efnisþætti áfangans. Áfanginn byggir á virkni og þátttöku nemenda þar sem reynir á sjálfskoðun, greiningu á umhverfi sínu og umræðum um eigin viðhorf og annarra.
  5 einingar í íslensku á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum jafnréttismála
  • birtingarmyndum kynjaskekkju í samfélaginu
  • birtingarmyndum kynjaskekkju út frá alþjóðlegu sjónarhorni
  • sögu jafnréttisbaráttunnar og áfangasigrum
  • stöðu kynjanna í íslensku samfélagi fyrr og nú
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • útskýra hugtök kynjafræðinnar
  • taka þátt í umræðum um algeng álitamál sem tilheyra kynjafræðinni
  • mynda sér skoðun á algengum álitamálum sem tilheyra kynjafræðinni
  • rýna í menningu og átta sig á stöðu kynjanna eins og hún birtist þar
  • afla sér upplýsinga um jafnréttismál
  • meta jafnrétti út frá menningarlegum gildum samfélagsins
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útskýra skoðanir sínar m.t.t. kenninga kynjafræðinnar og hugtaka
  • fjalla um samfélagið út frá sjónarhorni kyns og kynferðis með gagnýnum augum og tengja hugmyndir kynjafræðinnar við eigin veruleika
  • skilja helstu orsakir kynjaskekkjunnar samkvæmt hugmyndum kynjafræðinnar
  • tengja menningu, gildi og verðmæti samfélagsins við eigið líf
  • ígrunda viðhorf sín
  • setja sig í spor annarra
  • dýpka skilning sinn á samfélaginu sem hann býr í
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.