Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1632486264.65

  Afþreyingarbókmenntir
  ÍSLE3BA05
  None
  íslenska
  Lestur bókmennta, bókmenntagreinar og afþreying, bókmenntasaga, bókmenntastefnur
  for inspection
  3
  5
  Í áfanganum verður hugtakið afþreyingarbókmenntir kynnt, rætt og skoðað í samhengi við bókmenntasöguna og menningu hvers tíma og álitamál. Farið verður yfir flokkun bókmennta og helstu bókmenntastefnur kynntar. Einnig verður rýnt í mismunandi greinar bókmennta, t.d. glæpasögur, ástarsögur, fantasíur, hrollvekjur o.fl. og skoðuð tenging þeirra við aðra miðla, s.s. sjónvarp, kvikmyndir, leikhús, tölvuleiki o.s.frv. Fjallað verður um afþreyingarbókmenntir í tengslum við fjöldaframleiðslu, markaðsmál og tækni. Unnin verða margvísleg verkefni þar sem lögð er áhersla á fjölbreyttar vinnuaðferðir, sjálfstæð vinnubrögð, skilvirka þekkingarleit, kunnáttu í meðferð og frágangi heimilda og skapandi hugsun. Megináhersla áfangans er þó á lestur og umræður um bækur.
  10 einingar í íslensku á 2.þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tengslum milli eldri forma afþreyingarbókmennta og nútímabókmennta
  • mismunandi greinum bókmennta
  • helstu bókmenntastefnum
  • sögu og þróun afþreyingarbókmennta
  • hvernig bókmenntir mótast af umhverfi sínu og tíðaranda hverju sinni
  • hvernig bókmenntir geta einnig haft áhrif á samtíma sinn s.s. í tengslum við jafnréttisbaráttu
  • grunnhugtökum í bókmenntafræði og beitingu þeirra
  • tengingu bókmennta við aðra miðla, s.s. sjónvarp, kvikmyndir, tölvuleiki o.fl
  • hlutverki bókmennta sem afþreyingu
  • skörun afþreyingarbókmennta við aðrar tegundir bókmennta, s.s. fagurbókmenntir
  • grundvallarreglum við byggingu og uppsetningu ritsmíð
  • frágangi og skráningu heimilda
  • notkun heimilda og hjálpargagna í tengslum við verkefnavinnu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita helstu hugtökum bókmenntafræðinnar þegar fjallað er um einkenni og form bókmenntategunda
  • lesa og fjalla um bókmenntir á gagnrýninn og fræðilegan hátt
  • flytja skýra, vel uppbyggða kynningu og geta lagt áherslu á meginþætti og atriði sem skipta máli
  • taka þátt í og stuðla að málefnalegum umræðum eða rökræðum um bókmenntir
  • skoða og fjalla á málefnalegan hátt um tengsl bókmennta við aðra miðla
  • vinna að skapandi verkefnum í tengslum við afþreyingarbókmenntir
  • draga saman og nota á viðurkenndan og gagnrýninn hátt upplýsingar úr hvers kyns heimildum og meta áreiðanleika þeirra
  • rita heimildaritgerð þar sem gagnrýninni hugsun er beitt
  • ganga frá heimildaverkefnum með viðurkenndum hætti
  • tjá rökstudda afstöðu um bókmenntir, útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í málefnalegum umræðum til að komast að vel rökstuddri niðurstöðu
  • flytja af öryggi lýsingar og kynningar á verkefnum sínum, hver fyrir sig og með öðrum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • dýpka lesskilning sinn
  • auka og bæta við orðaforða og málskilning
  • auka skilning sinn á mikilvægi afþreyingarefnis og hvaða lögmálum það lítur í samfélaginu
  • auka skilning sinn og þekkingu á mannlegu atferli í gegnum lestur skáldverka
  • nýta sér sköpunarmátt íslenskunnar til að semja eigið verk
  • skrifa skýran og vel uppbyggðan texta
  • taka þátt í málefnalegum umræðum, tjá afstöðu sína og efasemdir um efnið og komast að rökstuddri niðurstöðu
  • greina aðalatriði og beita gagnrýnni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta
  • átta sig á samfélagslegum og pólitískum skírskotunum, duldum boðskap og hugmyndum
  • flytja kynningar á verkefnum af öryggi
  • beita skýru, vönduðu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
  • vinna skapandi verkefni í tengslum við námsefnið og sýna frumkvæði í verkefnavali og úrvinnslu
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga, en fylgja þarf þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.