Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1633947140.37

  Söngleikir
  LEIK2SÖ05
  17
  leiklist
  Söngleikir
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Fjallað er um söngleiki í víðum skilningi. Megin áhersla er lögð á þátttöku nemenda í uppsetningu söngleikjar. Nemendur kynnast öllu ferlinu við undirbúning sýningar, taka að sér hlutverk eða vinna við aðra þætti, s.s. tónlistarvinnu eða útlitshönnun sýningar. Nemandinn fær markvissa þjálfun og tilsögn í ferlinu. Æfingatímabil verður 6-8 vikur og sýningar í kjölfar þess. Farið er fram á sjálfstæð, skapandi og vönduð vinnubrögð.
  INNL1IL05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mismunandi störfum innan leikhússins
  • því verkferli sem viðkomandi er hluti af í sýningunni
  • því sem þarf til að söngleikur verði frambærilegur
  • mikilvægi jákvæðra samskipta
  • menningarlegu hlutverki sviðslista
  • framkomu
  • tónheyrn
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leita lausna og sýna frumkvæði
  • vinna náið með öðrum á uppbyggilegan hátt
  • finna til ábyrgðar á viðfangsefnum
  • nýta þau verkfæri sem nauðsynleg eru
  • tjá sig fyrir framan hóp
  • að standa á sviði í hópi
  • segja skoðanir sínar á hreinskiptinn hátt
  • beita virkri hlustun
  • taka við fyrirmælum og fara eftir þeim
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • axla ábyrgð á því hlutverki sem hann hefur tekið að sér
  • sýna sjálfsaga og vönduð vinnubrögð
  • vinna með öðrum á jákvæðan og skapandi hátt
  • geta sett sig í spor annarra
  • rökræða og komast að niðurstöðu
  Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.