Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1634572555.05

  Gönguferð I
  GÖNG1GR05
  1
  Gönguferðir
  gönguferðir, rötun, áttavitanotkun, þverun straumvatna
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Námið er vettvangsnám þar sem farið er í ferðir út í náttúruna þar sem tekist er á við raunaðstæður. Áherslan er á nemandann sjálfan, þekkingu hans, leikni og hæfni varðandi útivist jafnt á láglendi og á fjöllum. Kenndir eru fjölmargir undirstöðuþættir tengdir gönguferðum á fjöllum hvort heldur sem er að sumri eða vetri. Megináherslan er á að dýpka skilning nemenda á gönguferðum á fjöllum og gera þá færa í að ferðast á eigin vegum um fjalllendi og óbyggðir af öryggi og kunnáttu. Farið er yfir undirbúning og skipulag ferða og fjallað um næringu og útieldun, klæðnað, ferðaáætlanir, helsta búnað við gönguferðir og almenn öryggisatriði. Nemandi lærir lestur af korti og meðferð áttavita og GPS tækja. Nemandinn kynnist því að vera hluti af hópi, hópastarfi, hópastjórnun og viðurkenndum leiðum til að ná bættum árangri í vinnu með hópi fólks. Lögð er áhersla á að kynna þá fjölbreyttu möguleika til útivistar og náttúruskoðunar sem eru nærtækir.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnþáttum varðandi skipulag ferða
  • kortalestri, áttavita og GPS
  • búnaði til fjallamennsku og tjaldferða
  • aðhlynningu í lengri ferðum
  • þverun straumvatna
  • útieldun
  • nauðsynlegum öryggisbúnaði
  • eigin styrkleikum og takmörkunum
  • mikilvægi hópstjórnunar
  • tækifærum og möguleikum til útivistar og ferðalaga í nærumhverfi sínu
  • notkun sérhæfðs búnaðar til útivistar
  • túlkun veðurspár og hagnýtri veðurfræði og náttúrufræði
  • mikilvægi þess að ganga vel um landið
  • mismunandi aðstæðum í óbyggðum og fjalllendi og viðbrögðum við þeim
  • verndun náttúrunnar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina helstu þætti við skipulag og undirbúning ferða
  • rata af öryggi með hjálp áttavita og GPS
  • huga vel að sjálfum sér og öðrum í lengri tjaldferðum
  • velja staði til að þvera straumvatn
  • meta aðstæður úti í íslenskri náttúru
  • nýta sér aðstæður í náttúrunni og meta veðurútlit
  • meta eigin styrkleika og takmarkanir
  • velja milli mismunandi leiða sem henta hverju sinni til útivistar
  • velja sérhæfðan útivistarbúnað í samræmi við aðstæður
  • geta rýnt til gagns í lok ferðar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útbúa raunhæfa ferðaáætlun fyrir styttri ferðir
  • rata af öryggi með hjálp áttavita og GPS
  • geta tekið ákvarðanir miðað við eigin færni, staðhætti og aðstæður
  • geta sinnt matarundirbúningi við frumstæðar aðstæður
  • velja og nota viðeigandi búnað á hverjum stað
  • velja verkefni við hæfi
  • meta aðstæður á raunhæfan hátt
  • leggja mat á hættur og stýra mögulegum áhættuþáttum
  • velja sér viðeigandi veðurspá til ferðalaga
  • stunda fjölbreytta útivist á öruggan hátt
  • hagnýta sér það sem sjá má af veðurútliti
  • bera virðingu fyrir náttúru og umhverfi
  Símat með áherslu á leiðsagnarmat sem byggir á vinnu nemenda. Ferilbók í tengslum við verk- og vinnustaðanám þar sem við á.